Meaning of Bliss in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Meaning of Bliss in Marathi

Meaning of Bliss in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Bliss’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Bliss’ चा उच्चार= ब्लिस Meaning of Bliss in Marathi ‘Bliss’ म्हणजे परम आनंदाची किंवा पूर्ण सुखाची अवस्था. 1. सर्व सुखांत श्रेष्ठ … Read more