No one else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

No one else meaning in Marathi

No one else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘No one else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘No one else’ चा उच्चार (pronunciation)= नो वन एल्स No one else meaning in Marathi सामान्यतः आपण नकारात्मक (negative) वाक्यांमध्ये … Read more