Mention meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary

Mention meaning in Czech

Mention meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Mention’ v angličtině a češtině s příklady. Výslovnost slova ‘Mention’= mens(a)n Mention meaning in Czech English: ‘Mention’ means to reference or quote someone while speaking or writing. Czech: ” Mention (Zmínka)” znamená odkaz nebo citaci při mluvení nebo psaní. 1. English: To briefly refer to someone for … Read more