Moderate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Moderate meaning in Marathi

Moderate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Moderate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Moderate’ चा उच्चार= मॉडरेट, मॉडरअट Moderate meaning in Marathi ‘Moderate’ म्हणजे ना फार कमी आणि ना फार जास्त म्हणजेच माध्यम.  ‘Moderate’ या … Read more