Monastery meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Monastery meaning in Marathi

Monastery meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Monastery’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Monastery’ चा उच्चार= मोनेस्टरी, मोनेस्ट्री, मॉनस्टरी Monastery meaning in Marathi ‘Monastery’ म्हणजे अशी वास्तू किंवा इमारत जिथे साधू किंवा भिक्खू समाज … Read more