Nausea meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nausea meaning in Marathi

Nausea meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nausea’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Nausea’ चा उच्चार= नॉज़िआ, नॉज़ीअ Nausea meaning in Marathi ‘Nausea’ म्हणजे उलट्या होण्यापूर्वीची मळमळल्याची भावना, परंतु प्रत्यक्षात उल्‍टी होणे नाही. Nausea- मराठी … Read more