Negotiation meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Negotiation meaning in Marathi

Negotiation meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Negotiation’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Negotiation’ चा उच्चार= निगोशिएश्‌न Negotiation meaning in Marathi ‘Negotiation’ म्हणजे अशी वाटाघाटीची प्रक्रिया ज्यात दोन किंवा अधिक पक्षांचा सहभाग असतो आणि त्या … Read more