Neither Nor meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Neither Nor meaning in Marathi

Neither Nor meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Neither Nor’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.  ‘Neither Nor’ चा उच्चार= नीदर नोर, नायदर नोर Note: ‘Neither Nor’ चा उच्चार नीदर नोर किंवा नायदर नोर असा केला जातो. हे दोन्ही उच्चार बरोबर आहेत. Neither Nor meaning in Marathi  जेव्हा आपण दोन … Read more