Nothing else meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Nothing else meaning in Marathi

Nothing else meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Nothing else’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Nothing else‘ चा उच्चार (pronunciation)= नथिंग एल्स Nothing else meaning in Marathi ‘Nothing else’ म्हणजे ‘No other’ म्हणजेच ‘याशिवाय दुसरे काही … Read more