Pursuing meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Pursuing meaning in Marathi

Pursuing meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Pursuing’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. Pursuing शब्दाचा उच्चार = परसुइंग, पर्सूइंग   Pursuing meaning in Marathi 1. काहीतरी मीळवण्यासाठी म्हणून एखाद्या गोष्टीचा पाठपुरावा करणे. 2. थोड्या … Read more