Rather meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rather meaning in Marathi

Rather meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rather’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Rather’ चा उच्चार (pronunciation)= राद़्अ, रैद़ Rather meaning in Marathi ‘Rather’ हा शब्द खालील प्रकारे वापरला जाऊ शकतो: 1. जेव्हा आपण … Read more