Rebuke Meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Rebuke Meaning in Marathi

Rebuke Meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Rebuke’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Rebuke’ चा उच्चार (pronunciation)= रिब्यूक Rebuke Meaning in Marathi जर तुम्ही एखाद्याला ‘Rebuke’ करत असाल तर याचा अर्थ तुम्ही त्यांच्यावर रागाने … Read more