Rural meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary

Rural meaning in Czech

Rural meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Rural’ v angličtině a češtině s příklady. Výslovnost slova ‘Rural‘= ruar(a)l Rural meaning in Czech English: “Rural” refers to the countryside rather than the city. Czech: “Rural (Venkov)” se vztahuje spíše k venkovu než k městu. Rural- Czech meaning venkov pastorační zemědělství agrární Rural-Example English: Are … Read more