Sought meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Sought meaning in Marathi

Sought meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Sought’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Sought’ चा उच्चार= सॉट Sought meaning in Marathi ‘Sought’ म्हणजे मागणी केली गेलेली गोष्ट. 1. काहीतरी जे शोधले जाते किंवा शोधले … Read more