Worst meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Worst meaning in Marathi

Worst meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Worst’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत. ‘Worst’ चा उच्चार= वअस्ट Worst meaning in Marathi ‘Worst’ म्हणजे सर्वात वाईट किंवा गुणवत्ता नसलेली कोणतीही गोष्ट. 1. घडलेल्या किंवा घडणाऱ्या … Read more