There meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

There meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द There चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर There चे समानार्थी आणी विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा दीले गेले आहेत.

There चा उच्चार = देअर

There meaning in Marathi

सामान्यतः There चा वापर एखाद्या ठिकाणचा किंवा जागेचा संदर्भ देण्यासाठी केला जातो.

मराठीत There चा अर्थ खालील प्रमाणे आहे.

त्या ठिकाणी
तिकडे
तेथे
तिथे
हा
ही
हे

There एक सर्व समावेशक शब्द आहे आणी याला कोणत्याही रुपात वापरता येते. 

‘There’ शब्दाला आपण is, are, was, were, will be, should be, must be, should have been, must have been, maybe, could be या सर्वांसोबत वापरू शकतो.

There चा उपयोग-Example

‘There’ हां शब्द क्रिया विशेषण (adverb), विशेषण (adjective), सर्वनाम (pronoun), संज्ञा, नाम (noun) आणी उद्‍गार वाचक (interjection) या सर्व रुपात काम करतो.

क्रिया-विशेषण (adverb)

जेव्हा ‘There’ क्रिया-विशेषण (adverb) म्हणून कार्य करते, तेव्हा ते एखाद्या स्थानाला किंवा जागेला सूचित करते.

Example:

Eng: Please keep your luggage over there.
Marathi: कृपया आपले सामान तिथे ठेवा.

Eng: Please stand over there for a ticket.
Marathi: कृपया तिकिटासाठी तिकडे उभे रहा.

Eng: Please park your car over there.
Marathi: कृपया त्या ठिकाणी आपली कार पार्क करा.

Eng: Please sit over there.
Marathi: कृपया तिथे बसा.

विशेषण (adjective)

जेव्हा ‘There’ विशेषण (adjective) म्हणून कार्य करते तेव्हा ते वाक्यावर जोर (emphasize) देणे, वाक्याला महत्व देणे हे काम करते. 

Example:

Eng: Go and ask the man there, where is petrol pump.
Marathi: जा आणि तेथील माणसाला विचार, पेट्रोल पंप कोठे आहे?

Eng: Ask the security man about car parking.
Marathi: कार पार्किंगबद्दल सुरक्षा रक्षकाला विचारा.

सर्वनाम (pronoun)

जेव्हा ‘There’ सर्वनाम (pronoun) म्हणून कार्य करते तेव्हा ते वाक्यांचा परिचय देते.

Example:

Eng: There was a long queue for medicine.
Marathi: तिकडे औषधासाठी लांबच लांब रांग लागली होती.

Eng: There is no hope for victory.
Marathi: तेथे विजयाची कोणतीही आशा नाही.

Eng: There are too many people in the elevator.
Marathi: लिफ्टमध्ये बरेच लोक आहेत.

Eng: There is no vacancy for men in that mall.
Marathi: त्या मॉलमध्ये पुरुषांची जागा रिक्त नाही.

संज्ञा, नाम (noun)

जेव्हा ‘There’ संज्ञा (नाम) म्हणून कार्य करते तेव्हा ते एखादा बिंदू किंवा त्या जागेचा संदर्भ देते.

Example:

Eng: I will look for a hotel to stay in when I arrived there.
Marathi: मी जेव्हा तिथे पोहचेन तेव्हा राहण्यासाठी हॉटेल शोधेल.

Eng: She stopped and went on from there.
Marathi: ती थांबली आणि तिथून पुढे गेली.

Eng: He left the office and take a taxi from there.
Marathi: तो ऑफिस सोडून तेथून टॅक्सी घेऊन निघाला.

Eng: I left my book there.
Marathi: मी माझे पुस्तक तिथेच सोडले.

उद्‍गार वाचक (interjection)

जेव्हा ‘There’ उद्‍गार वाचक शब्द (interjection) म्हणून कार्य करते तेव्हा ते भावना व्यक्त करण्याचे काम करते.

Example:

Eng: There I found your book.
Marathi: तिथे मला तुझे पुस्तक सापडले.

Eng: There was nobody to receive me.
Marathi: मला घेण्यासाठी कोणीही आले नव्हते.

Eng: There was not my name on the passing list.
Marathi: उत्तीर्ण यादीमध्ये माझे नाव नव्हते.

There चे Example

जेव्हा There शब्द is आणि are बरोबर वापरतात तेव्हा काहीतरी अस्तित्त्वात आहे हे तो सूचित करतो.

Eng: There are many states in India.
Marathi: भारतात बरीच राज्ये आहेत.

Eng: There is nobody in the house.
Marathi: घरात कोणी नाही.

Eng: There is an apple on the table.
Marathi: टेबलावर एक सफरचंद आहे.

Eng: There are sparrows.
Marathi: त्या ठिकाणी चिमण्या आहेत.

Eng: There are two pizzas in this box.
Marathi: या बॉक्समध्ये दोन पिझ्झा आहेत.

Eng: How many stars are there in the sky?
Marathi: आकाशात किती तारे आहेत?

Eng: There is an incoming call for you.
Marathi: आपल्यासाठी एक इनकमिंग कॉल आहे.

‘There’ Synonyms-antonyms

‘There’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

over-there
in that spot
at that place
in that location
in that place
not here
where I point

‘There’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

here

Their आणि There भिन्न आहे

Their आणी There या दोन्ही शब्दांचे उच्चार एकसारखे आहेत परंतु त्यांचा अर्थ आणि त्यांचा वापर करण्याची पद्धत भिन्न आहे.

ज्या शब्दांमध्ये समान उच्चारण असते परंतु भिन्न अर्थ आणि शब्दलेखन (spellings) असतात अशा शब्दाना होमोफोन्स (Homophones) म्हणतात.

Their हा शब्द एखाद्याचा ताबा किंवा मालकी दर्शविण्यासाठी वापरला जातो.

Example:

Eng: This is their bungalow.
Marathi: हा त्यांचा बंगला आहे.

There हा शब्द नेहमी ठिकाण (Place) किंवा स्थान (Location) सूचित करण्यासाठी वापरला जातो.

Example:

Eng: Please park your car there.
Marathi: कृपया तेथे आपली कार पार्क करा.

There चे इतर meaning in Marathi

hey there- अहो तिथे

hi there- नमस्कार

you there- आपण तेथे

hello there- नमस्कार

over there- तेथे

I will be there- मी तिथे असेन

how to get there- तिथे कसे पोहचायचे

are you there- तुम्ही तिथे आहात का

how to go there- तिथे कसे जायचे

 

Leave a Comment