Traduce meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Traduce meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Traduce’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Traduce’ चा उच्चार (pronunciation)= ट्रडूस, ट्रड्यूस

Traduce meaning in Marathi

‘Traduce’ हा एक नकारात्मक (negative) शब्द आहे.

‘Traduce’ म्हणजे ‘एखाद्याबद्दल दुर्भावनापूर्ण किंवा वाईट गोष्टी बोलणे किंवा त्यांची चांगली प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी खोटे विधान करणे’.

1. खोटी किंवा बदनामीकारक विधाने करून एखाद्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची बदनामी करणे.

2. एखाद्याच्या प्रतिष्ठेला नकारात्मक रीतीने बोलून नुकसान करणे.

3. एखाद्याच्या चारित्र्याला किंवा चांगल्या प्रतिष्ठेला इजा पोहोचवण्यासाठी जाणूनबुजून खोटे बोलणे.

4. एखाद्याची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा एखाद्याबद्दल जाणूनबुजून वाईट बोलणे.

5. चुकीच्या गोष्टी सांगून एखाद्याचे नाव आणि प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणे.

6. खोटे बोलून एखाद्याची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न करणे.

Traduce- Verb (क्रियापद)
एखाद्याची बदनामी करणे
एखाद्याबद्दल द्वेष पसरवणे
एखाद्याची निंदानालस्ती करणे
एखाद्यावर मुद्दाम टीका करणे
कोणाची तरी प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न करणे
एखाद्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणे

Traduce-Example

‘Traduce’ हा शब्द Verb (क्रियापद) च्या रुपात कार्य करतो.

‘Traduce’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Traduced’ आहे आणि याचा gerund, present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Traducing’ आहे.

‘Traduce’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: How could anyone traduce me without any proof?
Marathi: कोणताही पुरावा नसताना कोणी माझी बदनामी कशी करू शकते?

English: A politician is traduced, aspersed calumniated from morning to night.
Marathi: सकाळपासून रात्रीपर्यंत राजकारण्याला टोमणे मारले जातात, बदनामी केली जाते.

English: A gentleman never traduced the innocent.
Marathi: सज्जन कधीच निरपराधांवर टीका करत नाहीत.

English: He has a bad habit of traducing someone’s character.
Marathi: एखाद्याचे चारित्र्यहनन करण्याची त्याला वाईट सवय आहे.

English: My best friend tries to traduce me.
Marathi: माझा जिवलग मित्र माझी प्रतिष्ठा खराब करण्याचा प्रयत्न करतो.

English: She is traducing her ex-husband for no reason.
Marathi: ती विनाकारण तिच्या माजी पतीची बदनामी करत आहे.

English: He traduced her ex-wife in past but now he feels regret about it.
Marathi: यापूर्वी त्याने आपल्या माजी पत्नीची बदनामी केली होती, परंतु आता त्याला त्याचा पश्चाताप होत आहे.

English: I do not stand on ceremony with those who traduce my friends.
Marathi: जे माझ्या मित्रांची बदनामी करतात त्यांच्यासोबत मी समारंभात उभा राहत नाही.

Traduce-Synonym

‘Traduce’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

defame
slander
speak ill
misrepresent
malign
calumniate
vilify
asperse
smear
bad-mouth
disparage
denigrate
slur

Traduce-Antonym

‘Traduce’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

compliment
flatter
honor
praise

 

Leave a Comment