Vague meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Vague meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Vague’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Vague’ चा उच्चार= वे़ग, वैग

Vague meaning in Marathi

1.‘Vague’ म्हणजे असे काही जे अस्पष्ट, अनिश्चित आणी संदिग्ध असते किंवा जाणवते.

2. स्पष्टपणे विचार न करने किंवा स्पष्टपणे भावना व्यक्त न करने.

3. अस्पष्ट कृती असल्या करणाने स्पष्टपणे समजण्यास कठीण.

Vague- मराठी अर्थ
अस्पष्ट
अनिश्चित
संदिग्ध
अज्ञात

Vague-Example

‘Vague’ शब्द एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Vague’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The doctors were very vague about how to treat corona patients.
Marathi: कोरोना रूग्णांवर कसे उपचार करावे याबद्दल डॉक्टर खूप संदिग्ध होते.

English: He was very vague about how to find an address in the new city.
Marathi: नवीन शहरात पत्ता कसा शोधायचा याबद्दल तो खूप संदिग्ध होता.

English: Students looked vague when the teacher tried to explain them maths problems.
Marathi: जेव्हा शिक्षकाने त्यांना गणितातील समस्या समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विद्यार्थी संदिग्ध दिसत होते.

English: The corona patients have complained of vague pains, headaches, and loss of appetite.
Marathi: कोरोना रुग्णांनी अस्पष्ट वेदना, डोकेदुखी आणि भूक न लागल्याची तक्रार केली आहे.

English: I have a vague memory of my parents as they died when I was a child.
Marathi: मला माझ्या पालकांची एक अस्पष्ट आठवण आहे कारण मी लहान असताना त्यांचे निधन झाले.

English: About my marriage proposal to her, she gave a vague answer to me.
Marathi: तीने मला माझ्या लग्नाच्या प्रस्तावाबद्दल अस्पष्ट उत्तर दिले.

English: The proof left behind by the murderer was vague.
Marathi: खुनीने मागे ठेवलेला पुरावा अस्पष्ट होता.

English: Vague expressions are usually used by everyone in everyday conversation and in everyday life.
Marathi: अस्पष्ट अभिव्यक्ती सहसा प्रत्येकजण रोजच्या संभाषणात आणि दैनंदिन जीवनात वापरतो.

English: He has only a vague idea of where is the insurance office was.
Marathi: विमा कार्यालय कोठे आहे याची त्याला फक्त एक अस्पष्ट कल्पना आहे.

English: She was not vague about her marriage decisions.
Marathi: ती तिच्या लग्नाच्या निर्णयांबद्दल अनिश्चित नव्हती.

‘Vague’ चे इतर अर्थ

vague idea- अस्पष्ट कल्पना, अस्पष्ट विचार

vague notion- अस्पष्ट कल्पना, अस्पष्ट मत, अस्पष्ट हेतू

vague knowledge- अस्पष्ट ज्ञान

vague up- अस्पष्ट

vague form- अस्पष्ट आकार, अस्पष्ट आकृती / रूप, अस्पष्ट फॉर्म

vague sentence- अस्पष्ट वाक्य

vague life- अस्पष्ट जीवन

vague person- संदिग्ध व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति

vague man- संदिग्ध माणूस, अनिश्चित माणूस

vague memory- अस्पष्ट स्मृति

vague word- अस्पष्ट शब्द

vague expression- अस्पष्ट अभिव्यक्ति

vague answer- अस्पष्ट उत्तर, अनिश्चित उत्तर

vague sense- अस्पष्ट अर्थ, अस्पष्ट भाव

vague feelings- अस्पष्ट भावना

vague girl- संदिग्ध मुलगी, अनिश्चित मुलगी

vague too- अस्पष्ट देखील

vague notion- अस्पष्ट कल्पना, अनिश्चित मत, संदिग्ध हेतू

not vague- अस्पष्ट नाही, संदिग्ध नाही, अनिश्चित नाही

vague pain- अस्पष्ट वेदना, अनिश्चित वेदना, संदिग्ध शारीरिक किंवा मानसिक दुःख

vague period- अस्पष्ट कालावधी, अनिश्चित कालावधी

vague hazy- अस्पष्ट धुके, अस्पष्ट धूसर

indistinct vague- अंधुक अस्पष्ट

vague offer of dominion status- वर्चस्व स्थितीची अस्पष्ट ऑफर

‘Vague’ Synonyms-antonyms

‘Vague’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

indistinct
unclear
hazy
indefinite
misty
blurred
faint
obscure
nebulous
uncertain
unknown
unconfirmed
non-specific
ambiguous
loose
confused
indecisive

‘Vague’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

clear
precise
certain
firm
sharpness

 

Leave a Comment