Vengeance meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Vengeance meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Vengeance’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Vengeance’ चा उच्चार= व़ेन्जन्स

Vengeance meaning in Marathi

‘Vengeance’ म्हणजे एखाद्याचा सूड घेण्याची किंवा बदला घेण्याची कृती.

1. एखाद्याला खूप हानी पोहचवणे कारण की त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप अपमानित व्हावे लागले होते किंवा छळ सोसावा लागला होता.

2. आपल्या शत्रूंचा बदला घेण्याची तीव्र इच्छा.

Vengeance- मराठी अर्थ
सूड
बदला
त्वेष

Vengeance-Example

‘Vengeance’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Vengeance’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: ‘I am vengeance,’ this is a famous dialogue of batman’s character.
Marathi: ‘मी सूड घेतो,’ हा बॅटमॅनच्या पात्राचा प्रसिद्ध संवाद आहे.

English: Vengeance is not self-defense.
Marathi: सूड म्हणजे स्वसंरक्षण नाही.

English: I hope you revisit your thinking regarding vengeance.
Marathi: मला आशा आहे की तुम्ही सूडाबद्दल तुमच्या विचारांचा पुनर्विचार कराल.

English: Vengeance is never beneficial to society.
Marathi: सूड कधीही समाजासाठी फायदेशीर नाही.

English: Do weaker people take revenge?
Marathi: कमकुवत लोक बदला घेतात का?

English: In ancient times vengeance is traditionally associated with honor.
Marathi: प्राचीन काळात सूड हा परंपरेने सन्मानाशी संबंधित होता.

English: Vengeance is an unethical and unlawful action.
Marathi: सूड घेणे ही अनैतिक आणि बेकायदेशीर कृती आहे.

English: I don’t seek vengeance against those who insult me.
Marathi: माझा अपमान करणाऱ्यांविरुद्ध मी सूड घेऊ इच्छित नाही.

English: There is no place for vengeance in my life.
Marathi: माझ्या आयुष्यात सूडाला स्थान नाही.

English: Hollywood movies are full of vengeance emotions.
Marathi: हॉलिवूड चित्रपट सूडाच्या भावनांनी भरलेले असतात.

English: He took vengeance for his insult.
Marathi: त्याने त्याच्या अपमानाचा सूड घेतला.

English: He is full of emotion of vengeance.
Marathi: तो सूडाच्या भावनेने भरलेला आहे.

‘Vengeance’ चे इतर अर्थ

vengeance person- सूड घेणारी व्यक्ती

vengeance love- सूड प्रेम

vengeance time- सूड घेण्याची वेळ

vengeance man- सूड मनुष्य

I am vengeance- मी सूड आहे

vengeance will be mine- सूड माझा असेल

vengeance of the heavenly demon- स्वर्गीय राक्षसाचा सूड

someone who takes vengeance- सूड घेणारा कोणीतरी

vengeance life- सूड आयुष्य

divine vengeance- दैवी सूड

fury vengeance- क्रोध सूड

vengeance girl- सूड घेणारी मुलगी

vengeance you- तुला सूड

vengeance force- सूड शक्ती

vengeance day- सूडाचा दिवस

spirit of vengeance- सूडाची भावना

vengeance is mine- सूड माझा आहे

personal vengeance- वैयक्तिक सूड

revenge vengeance- बदला सूड

vengeance over- सूड संपला

‘Vengeance’ Synonyms-antonyms

‘Vengeance’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

revenge
retaliation
retribution
reprisal
counterstroke
avenging
vengefulness
wrath
nemesis
retributive justice

‘Vengeance’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

forgiveness
remission
pardon
leniency
mercy
clemency
grace

 

Leave a Comment