Virgin meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Virgin meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Virgin’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Virgin‘= vir-gin, ver-dzin

Virgin meaning in Czech

English: Such a man or woman who has never had sexual intercourse, that man or woman is called a ‘Virgin’.
Czech: Takovému muži nebo ženě, kteří nikdy neměli pohlavní styk, se říká “Virgin (panna)”.

English: ‘Virgin’ means land that has never been used.
Czech: “Panenský (Virgin)” znamená pozemek, který nebyl nikdy využíván.

English: Something that has not been used, has never been used, or has never been processed.
Czech: Něco, co nebylo použito, nikdy nebylo využito nebo nikdy nebylo zpracováno.

English: Historically, the word ‘Virgin’ was used to describe a girl who never had intercourse.
Czech: Historicky se slovo “panna” používalo pro označení dívky, která nikdy neměla pohlavní styk.

English: In ancient times, the word ‘Virgin’ was mostly used to refer to girls because then puberty was considered more important for girls than boys.
Czech: Ve starověku se slovo “panna” používalo hlavně pro dívky, protože tehdy byla puberta považována za důležitější pro dívky než pro chlapce.

Virgin- Czech meaning
nesezdané
neporušená vagína
nevyužitá zemina
čistě
nedotčené
nezpracované
syrové

Virgin-Examples

English: A man or woman who never experienced sexual intercourse is called a ‘virgin’.
Czech: Muž nebo žena, kteří nikdy neměli pohlavní styk, se nazývají “panic”.

English: Are you a virgin or not?
Czech: Jsi panna, nebo ne?

English: I am not a virgin.
Czech: Nejsem panna.

English: She is not a virgin anymore.
Czech: Už není panna.

English: I am a virgin.
Czech: Jsem panna.

English: At what age did you lose your virginity?
Czech: V kolika letech jste přišel o panictví?

English: She confessed to her husband on the first night that she is not a virgin.
Czech: Hned první noc se manželovi přiznala, že není panna.

English: Virginity never defines someone’s character.
Czech: Panenství nikdy neurčuje charakter člověka.

English: Land that is free from human disturbance is called ‘virgin land’.
Czech: Půda, která není narušena člověkem, se nazývá “panenská půda”.

English: I’m an adult virgin.
Czech: Jsem dospělý panic.

English: He remained a virgin until the age of forty.
Czech: Zůstal panicem až do svých čtyřiceti let.

English: A female who has not had sexual intercourse with a male is called a virgin.
Czech: Žena, která neměla pohlavní styk s mužem, se nazývá panna.

“Virgin” další významy

half virgin= Muž nebo žena, kteří se účastnili některých sexuálních aktů, ale ne úplného pohlavního styku.

virgin land= Nedotčená půda, nevyužitá půda

still virgin= Stále svobodný, nikdy neměl pohlavní styk

 


Leave a Comment