Virtue meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Virtue meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Virtue’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Virtue’ चा उच्चार= वर्चू , व़रचू , व़अचू

Virtue meaning in Marathi

1. ‘Virtue’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे असे वर्तन जे त्याचे उच्च नैतिक वर्तन आणि सद्गुण स्वभाव दर्शवते.

2. एखाद्या गोष्टीची किंवा व्यक्तीची फायदेशीर किंवा उपयुक्त गुणवत्ता म्हणजे ‘Virtue’.

3. एखाद्या व्यक्तीचे असे काही गुण ज्याच्या मदतीने तो काहीतरी साध्य करू शकतो.

Virtue- मराठी अर्थ
सदाचार
सदगूण
सद्वर्तन
नैतिक गुण
नैतिक सदगुण
गुण
चांगुलपणा
शील
पुण्य
कोणताही विशिष्ट नैतिक गुण

Virtue-Example

‘Virtue’ एक noun (संज्ञा, नाम) आहे आणी त्याचे plural noun (बहुवचन नाम) Virtue’s आहे.

‘Virtue’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Our teacher encourages us to foster the virtues in us.
Marathi: आमचे शिक्षक आम्हाला आमच्यातील गुण वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करतात.

English: Helping needy people is one of his virtue.
Marathi: गरजू लोकांना मदत करणे हा त्याच्या गुणांपैकी एक आहे.

English: He got success in the film industry by virtue of his acting talent.
Marathi: त्यांच्या अभिनय प्रतिभेच्या जोरावर त्यांना चित्रपटसृष्टीत यश मिळाले.

English: He got a job in google company by virtue of his academic degrees.
Marathi: त्याच्या शैक्षणिक पदवीमुळे त्याला गुगल कंपनीमध्ये नोकरी मिळाली.

English: He purchased a piece of land by virtue of his engineering job.
Marathi: त्याने त्याच्या अभियांत्रिकी नोकरीच्या आधारावर जमिनीचा एक तुकडा विकत घेतला.

English: Listening to others carefully to learn new things is a useful virtue.
Marathi: नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी इतरांचे लक्षपूर्वक ऐकणे हा एक उपयुक्त गुण आहे.

English: Is there any virtue in buying expensive products?
Marathi: महाग उत्पादने खरेदी करण्यात काही योग्य आहे का?

English: Lie to others for his own benefit is not one of his virtues.
Marathi: स्वतःच्या फायद्यासाठी इतरांशी खोटे बोलणे हे त्याच्या गुणांपैकी नाही.

English: I sang patriotic songs by virtue of independence day occasion.
Marathi: मी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने देशभक्तीपर गाणी गायली.

English: Politeness is one of the best virtue of him.
Marathi: विनयशीलता हा त्याच्यातील सर्वोत्तम गुणांपैकी एक आहे.

English: He gets respect in society for the virtues he possesses.
Marathi: त्याच्याकडे असलेल्या गुणांसाठी त्याला समाजात आदर मिळतो.

English: There is no virtue in suffering injustice silently.
Marathi: शांतपणे अन्याय सहन करण्यात कोणतेही पुण्य नाही.

Virtue’ चे इतर अर्थ

patience is a virtue- संयम हा एक गुण आहे

easy virtue- सोपे पुण्य,  सहज पुण्य

virtue baby- पुण्य बाळ, सदगूणी बाळ

cloistered virtue- गुंडाळलेला पुण्य

virtue ethics- सदाचार नैतिकता

virtue signaling- सद्गुण चिन्ह

civic virtue- नागरी सद्गुण

divine virtue- दैवी गुण

cardinal virtues- मुख्य गुण

valued and virtues- मौल्यवान आणि सद्गुण

availability is your virtue- उपलब्धता हा तुमचा गुण आहे

character is the highest virtue- चारित्र्य हा सर्वोच्च गुण आहे

overrated virtue- अधिक मूल्यांकित पुण्य

national virtue- राष्ट्रीय सद्गुण

moral virtue- नैतिक गुण

negative virtue- नकारात्मक गुण

virtue’s endured- पुण्य सहन केले

noble virtue- उदात्त सद्गुण

virtuous man- सद्गुणी माणूस

virtue work- पुण्य कार्य

virtuous deeds- पुण्यकर्म

virtual- (तत्वतः) वास्ताविक, आभासी

virtue girl- सद्गुणी मुलगी

virtue name- सद्गुण नाव

virtuous person- सद्गुणी व्यक्ती

virtuous woman- सद्गुणी स्त्री

make a virtue of necessity- आवश्यकतेचा गुण बनवा

honesty is a great virtue- प्रामाणिकपणा हा एक मोठा गुण आहे

patriotism is a noble virtue- देशभक्ती हा एक उदात्त गुण आहे

hands that reap virtue- पुण्य मिळवणारे हात

Virtue’ Synonyms-antonyms

‘Virtue’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

righteousness
integrity
morality
rectitude
goodness
nobility
probity
honesty
ethics
principles
merit
good quality
forte
efficacy
decency
modesty

‘Virtue’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

iniquity
vice
disadvantage
failing
promiscuity

 

Leave a Comment