Virtue meaning in Tamil | தமிழில் எளிதான அர்த்தம் | Indian அகராதி

Virtue meaning in Tamil: இக்கட்டுரையில் ‘Virtue’ என்ற ஆங்கிலச் சொல்லின் பொருள் தமிழில் அதன் ‘இணைச்சொற்கள்’ (Synonyms) மற்றும் ‘எதிர்ச்சொற்கள்’ (Antonyms) சொற்களுடன் எளிதான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

‘Virtue’ உச்சரிப்பு= வர்சூ, வர்ட்யூ

Virtue meaning in Tamil

1. ‘Virtue’ என்பது ஒரு மனிதனின் இத்தகைய நடத்தையைக் குறிக்கிறது, அது அவனது உயர்ந்த தார்மீக தரத்தையும் நல்லொழுக்கத்தையும் அல்லது நல்லொழுக்கத்தையும் காட்டுகிறது.

2. ஒரு பொருள் அல்லது ஒருவரின் உள்ளார்ந்த நன்மை அல்லது பயனுள்ள குணம் ‘Virtue’ எனப்படும்.

3. ஒரு நபரின் சில தரம், அதன் உதவியுடன் அவர் எதையாவது சாதிக்க முடியும்.

Virtue- தமிழ் பொருள்
நல்லொழுக்கம் 
ஒழுக்கம்
அறம்   
நற்குணம்
ஒழுக்கம்
நன்மை
நேர்மை
நற்பண்பு

Virtue-Example

‘Virtue’ என்ற சொல் ‘noun’ (பெயர், பெயர்ச்சொல்) ஆக செயல்படுகிறது.

‘Virtue’ என்ற வார்த்தையின் plural noun (பன்மை பெயர்ச்சொல்) Virtue’s ஆகும்.

‘Virtue’ என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய சில வாக்கியங்கள் (Sentence) பின்வருமாறு.

உதாரணமாக:

English: Our teacher encourages us to foster the virtues in us.
Tamil: நம்மில் உள்ள நற்பண்புகளை வளர்க்க நமது ஆசிரியர் நம்மை ஊக்குவிக்கிறார்.

English: Helping needy people is one of his virtue.
Tamil: ஆதரவற்றவர்களுக்கு உதவுவது அவரது குணங்களில் ஒன்றாகும்.

English: He got success in the film industry by virtue of his acting talent.
Tamil: அவர் தனது நடிப்புத் திறமையால் திரையுலகில் வெற்றி பெற்றார்.

English: He got a job in google company by virtue of his academic degrees.
Tamil: அவர் பட்டப்படிப்பின் அடிப்படையில் கூகுள் நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்தது.

English: She purchased a piece of land by virtue of his engineering job.
Tamil: அவனுடைய பொறியியல் வேலையின் காரணமாக அவள் ஒரு நிலத்தை வாங்கினாள்.

English: Listening to others carefully to learn new things is a useful virtue.
Tamil: புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்காக மற்றவர்களைக் கவனமாகக் கேட்பது பயனுள்ள நற்பண்பு.

English: Is there any virtue in buying expensive products?
Tamil: விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஏதேனும் தகுதி உள்ளதா?

English: Lie to others for his own benefit is not one of his virtues.
Tamil: தன் நலனுக்காக பிறரிடம் பொய் சொல்வது அவனுடைய குணங்களில் ஒன்றல்ல.

English: I sang patriotic songs by virtue of independence day occasion.
Tamil: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தேசபக்தி பாடல்களை பாடினேன்.

English: Politeness is one of his best virtue of him.
Tamil: பணிவு அவரது சிறந்த குணங்களில் ஒன்றாகும்.

English: He gets respect in society for the virtues he possesses.
Tamil: சமுதாயத்தில் தன்னிடம் உள்ள நற்பண்புகளால் அவருக்கு மரியாதை கிடைக்கும்.

English: There is no virtue in suffering injustice silently.
Tamil: அநீதியை மௌனமாக சகித்துக் கொள்வதில் அறம் இல்லை.

Virtue’ மற்ற அர்த்தங்கள்

patience is a virtue- பொறுமை ஒரு நற்குணம்

easy virtue- எளிதான அறம்

virtue baby- நல்லொழுக்கம் குழந்தை

by virtue of- என்ற தன்மையினால், என்ற தகுதியினால்

cloistered virtue- மூடப்பட்ட அறம்

virtue ethics- நல்லொழுக்க நெறிமுறைகள்

virtue signaling- நல்லொழுக்க சமிக்ஞை

civic virtue- குடிமை அறம்

divine virtue- தெய்வீக குணம்

cardinal virtues- முக்கிய அம்சங்கள், நான்கு இயற்கை மற்றும் மூன்று மத குணங்கள்

valued and virtues- மதிப்பு மற்றும் நற்பண்புகள்

availability is your virtue- கிடைப்பது உங்கள் தர்மம்

character is the highest virtue- பாத்திரம் மிக உயர்ந்த தரம்

overrated virtue- மிகைப்படுத்தப்பட்ட நல்லொழுக்கம்

national virtue- தேசிய அறம்

moral virtue- தார்மீக அறம்

negative virtue- எதிர்மறை நல்லொழுக்கம்

virtue’s endured- அறம் நிலைத்தது

noble virtue- பெரிய தரம், உன்னத அறம்

virtuous man- நல்லொழுக்கமுள்ள மனிதன்

virtue work- தொண்டு வேலை, அறப்பணி

virtuous deeds- அறச் செயல்கள்

virtue girl- நல்லொழுக்கம் பெண்

virtue name- நல்லொழுக்கம் பெயர்

virtuous person- நல்லொழுக்கமுள்ள நபர்

virtuous woman- நல்லொழுக்கமுள்ள பெண்

make a virtue of necessity- தேவைக்கு ஒரு நல்லொழுக்கம் செய்யுங்கள்

honesty is a great virtue- நேர்மை ஒரு பெரிய தர்மம்

paragon of virtue- நல்லொழுக்கத்தின் முன்மாதிரி

patriotism is a noble virtue- தேசபக்தி ஒரு உன்னத குணம்

hands that reap virtue- அறத்தை அறுவடை செய்யும் கரங்கள்

Virtue’ Synonyms-antonyms

‘Virtue’ என்பதன் ஒத்த (Synonyms) சொற்கள் பின்வருமாறு.

righteousness
integrity
morality
rectitude
goodness
nobility
probity
honesty
ethics
principles
merit
good quality
forte
efficacy
decency
modesty

‘Virtue’ என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள் (Antonyms) பின்வருமாறு. 

iniquity
vice
disadvantage
failing
promiscuity

 

Leave a Comment