Volunteer meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Volunteer meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Volunteer’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Volunteer’ चा उच्चार= वॉलन्टिअर, वॉलनटिअर, वालंटियर

Volunteer meaning in Marathi

‘Volunteer’ शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

मराठीत एक noun (संज्ञा, नाम) म्हणून, ‘Volunteer’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. ‘Volunteer’ म्हणजे अशी व्यक्ती जी कोणताही फायदा किंवा आर्थिक मोबद्ल्याची अपेक्षा न करता स्वत:च्या इच्छेने कोणतीही सेवा देऊ करते किंवा देते.

2. कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय आणि कोणाच्याही बळजबरी शिवाय इतरांना सेवा देण्यास तयार असणारी व्यक्ती 

3. कोणत्याही आदेशाशिवाय स्वेच्छेने सैन्यात भरती झालेला 

Volunteer- मराठी अर्थ
स्वयंसेवक
आपण होऊन काम करायला सरसावणारा
स्वयंसेवी

मराठीत एक verb (क्रियापद) म्हणून ‘Volunteer’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. स्वयंसेवक म्हणून स्वत:ची नावनोंदणी करने.

2. एखाद्यासाठी काहीतरी करण्यासाठी स्वत:च्या सेवा देऊ करने.

3. स्वत:च्या इच्छेने सैन्यात भरती होणे.

स्वता:च्या इच्छेने काम करने
आपण होऊन काम करायला सरसावने 
स्वत:हून सेवा करायला दाखल होने
स्वेच्छेने स्वत:ची सेवा समर्पित करणे

Volunteer-Example

‘Volunteer’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Volunteer’s आहे.

‘Volunteer’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Volunteers are the people who give their time to help people and society without any cost.
Marathi: स्वयंसेवक हे असे लोक आहेत जे लोकांना आणि समाजाला कोणत्याही किंमतीशिवाय मदत करण्यासाठी आपला वेळ देतात.

English: People volunteer because they see problems in the community and society and they want to solve them.
Marathi: लोक स्वयंसेवक असतात कारण त्यांना समाज आणि समाजातील समस्या दिसतात आणि त्यांना त्यांचे निराकरण करायचे असते.

English: A hundred volunteers agreed to act as corona warriors.
Marathi: शंभर स्वयंसेवकांनी कोरोना योद्धा म्हणून काम करण्यास सहमती दर्शविली.

English: Volunteering is generally considered an altruistic activity.
Marathi: स्वयंसेवा ही सर्वसाधारणपणे परोपकारी क्रिया मानली जाते.

English: The Indian government requires a few willing volunteers to teach adults.
Marathi: प्रौढांना शिकवण्यासाठी भारत सरकारला काही इच्छुक स्वयंसेवकांची आवश्यकता आहे.

English: Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) has announced notification for the recruitment of National Youth Volunteer vacancies.
Marathi: नेहरू युवा केंद्र संघटनेने (एनवायकेएस) राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जाहीर केली आहे.

English: The wild forests are usually filled with volunteer plants.
Marathi: वन्य जंगले सहसा स्वत:हून उगवणारया वनस्पतींनी भरलेली असतात.

English: Political party volunteers organized a blood camp on the occasion of independence day.
Marathi: राजकीय पक्षाच्या स्वयंसेवकांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने रक्त शिबिराचे आयोजन केले.

English: Thousands of young men were ready to volunteer in the army at the time of war.
Marathi: युद्धाच्या वेळी हजारो तरुण सैन्यात स्वत:हून भरती होण्यास तयार होते.

English: His parents say proudly, our son volunteered for military service.
Marathi: त्याचे पालक अभिमानाने सांगतात की, आमच्या मुलाने लष्करी सेवेत स्वेच्छेने काम केले.

‘Volunteer’ चे इतर अर्थ

nss Volunteer (National Service Scheme Volunteers)- एनएसएस स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक

paralegal Volunteer- अर्धन्यायिक स्वयंसेवक

civic Volunteer- नागरि स्वयंसेवक 

nyks Volunteer (Nehru Yuva Kendra Volunteer)- नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवक, एनवाईकेएस स्वयंसेवक

Volunteer retirement- स्वयंसेवी निवृत्ति

Volunteer army- स्वयंसेवक सेना

Volunteer class- स्वयंसेवक वर्ग

Volunteer group- स्वयंसेवक गट

party Volunteer- पार्टी स्वयंसेवक, पार्टी कार्यकर्ता 

ready to volunteer in the time of need- गरजेच्या वेळी स्वत: ला सादर करणे

Volunteer work- स्वयंसेवक काम, स्वयंसेवी काम

volunteer worker- स्वयंसेवक

Volunteer force- स्वयंसेवी बल

Volunteer services- स्वयंसेवी सेवा, स्वयंसेवक सेवा

Volunteer job- स्वयंसेवक नोकरी

Volunteer plant- अशी वनस्पती जी लागवड न करता स्वत: उगवते

voluntary- ऐच्छिक, आपखुशीने तयार असलेला

voluntary retirement- ऐच्छिक सेवानिवृत्ती

voluntarily- स्वेच्छेने, आपण होऊन काम करायला सरसावणे

volunteered- स्वयंसेवी

volunteering- स्वयंसेवक

volunteering work- स्वयंसेवक काम

volunteers- स्वयंसेवक

volunteers needed- स्वयंसेवकांची आवश्यकता आहे

volunteers caregivers- स्वयंसेवक काळजीवाहू

volunteers give their time to help people- स्वयंसेवक लोकांना मदत करण्यासाठी त्यांचा वेळ देतात

‘Volunteer’ Synonyms-antonyms

‘Volunteer’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun
participant
subject
enlist
client
guinea pig
verb
offer services
take the initiative
come forward
step forward
submit oneself

‘Volunteer’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

take back
hold
keep
compel
force
obligate

Volunteer meaning in Marathi

Leave a Comment