What is this meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

What is this meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘What is this’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

‘What is this’ चा उच्चार= वट इज दिस

Note: ‘What’ या शब्दाचा उच्चार करताना लक्षात ठेवा की ‘H’ हा शब्द मूक आहे, म्हणजे त्याचा उच्चार होत नाही. त्यामुळे ‘What’ या शब्दाचा उच्चार वट (w-a-t) असा होतो.

What is this meaning in Marathi

‘What is this’ हे वाक्य (Sentence) सहसा काही माहिती मिळवण्याच्या उद्देशाने वापरले जाते.

‘What is this?’ हा शब्द What आणि Is आणि This या तीन शब्दांपासून बनला आहे.

1. What- काय

2. Is- आहे

3. This- हे 

What is this- मराठी अर्थ
हे काय आहे?

🔅 ‘What is this?’ वाक्याचा अर्थ आहे ‘हे काय आहे?’

What is this-Example

‘What is this?’ हे एक प्रश्नार्थक वाक्य (Sentence) आहे.

‘What’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: What is this place?
Marathi: हे ठिकाण कोणते आहे?

English: What is this nonsense?
Marathi: हा काय मूर्खपणा आहे?

English: So What is this?
Marathi: तर हे काय आहे?

English: What is this, love?
Marathi: हे काय आहे, प्रेम?

English: What is this, then?
Marathi: मग हे काय आहे?

English: What is this song for?
Marathi: हे गाणे कशासाठी आहे?

English: What is this symbol called?
Marathi: या चिन्हाला काय म्हणतात?

English: What is this you spelled wrong?
Marathi: हे काय चुकीचे लिहिले आहेस?

English: What is this behavior?
Marathi: हे वर्तन काय आहे?

English: What is this book about?
Marathi: हे पुस्तक कशाबद्दल आहे?

English: What is this book worth?
Marathi: या पुस्तकाची किंमत काय आहे?

English: What is this thing called?
Marathi: या गोष्टीला काय म्हणतात?

English: What is this period of time called?
Marathi: या कालावधीला काय म्हणतात?

English: What is this timeline about?
Marathi: ही टाइमलाइन कशाबद्दल आहे?

English: What is this painting worth?
Marathi: या पेंटिंगची किंमत काय आहे?

English: What is this picture called?
Marathi: या चित्राला काय म्हणतात?

English: What is this worth today?
Marathi: आज त्याची किंमत काय आहे?

English: What is this dog doing?
Marathi: हा कुत्रा काय करतोय?

English: What is this man’s relationship with God?
Marathi: या माणसाचा देवाशी काय संबंध?

English: What is this man doing here?
Marathi: हा माणूस इथे काय करतोय?

English: What is this man’s job?
Marathi: या माणसाचे काम काय आहे?

English: What is this man got?
Marathi: या माणसाला काय मिळाले?

English: What is this man training for?
Marathi: हा माणूस कशासाठी प्रशिक्षण घेत आहे?

English: What is this man’s name?
Marathi: या माणसाचे नाव काय आहे?

English: What is this man holding?
Marathi: या माणसाने काय धरले आहे?

English: What is this woman crying for?
Marathi: ही बाई कशासाठी रडत आहे?

English: What is this charming lady talking about?
Marathi: ही आकर्षक महिला कशाबद्दल बोलत आहे?

English: What is this behavior bro?
Marathi: हे वर्तन काय आहे भाऊ?

English: What is this thing called in Hindi?
Marathi: याला हिंदीत काय म्हणतात?

English: What is this for?
Marathi: हे कशासाठी आहे?

English: What is this holiday for?
Marathi: ही सुट्टी कशासाठी आहे?

English: What is this called?
Marathi: याला काय म्हणतात?

English: What is this happening to you?
Marathi: हे काय होतंय तुला?

English: What is this insect called?
Marathi: या कीटकाला काय म्हणतात?

English: What the hell is this?
Marathi: हा काय उद्धटपणा आहे?

English: This is what I need.
Marathi: मला हेच हवे आहे.

English: This is what I want.
Marathi: हे मला हवे आहे.

English: This is what you are.
Marathi: हेच तुम्ही आहात. / हे तुझे खरे रूप आहे.

English: Then what is this?
Marathi: मग हे काय आहे?

🎁 What शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Have शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 Is शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 This शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 You शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

🎁 For शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

What is this meaning in Marathi

Leave a Comment