Won’t meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Won’t meaning in Marathi: या लेखात, ‘Won’t’ या शब्दाचा अर्थ सोप्या इंग्रजीत वापर (use) आणि उदाहरणांसह (examples) स्पष्ट केला आहे.

Won’t’ चा उच्चार (pronunciation)= वोन्ट, वअउन्ट्

Won’t full form in English

Will not.

“Won’t” हे “Will not” चे संक्षिप्त रुप (short form) आहे.

Won’t meaning in Marathi

“Won’t” चा वापर भविष्यात हे होणार नाही अशी कृती सूचित करण्या साठी केला जातो. 

English: He won’t participate in the competition due to his ill health.
Marathi: प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे तो स्पर्धेत सहभागी होणार नाही.

1. जेव्हा एखादी गोष्ट अपेक्षेप्रमाणे कार्य करत नाही किंवा तिच्या क्षमतांमध्ये काही प्रकारची समस्या असते तेव्हा आम्ही “Won’t” वापरतो.

English: My computer won’t send this email. There is no internet connection.
Marathi: माझा संगणक हा ईमेल पाठवणार नाही. इंटरनेट कनेक्शन नाही.

2. जेव्हा आम्हाला भविष्य माहित असते किंवा त्याची कल्पना असते तेव्हा आम्ही “Won’t” वापरतो.

English: She won’t marry him.
Marathi: ती त्याच्याशी लग्न करणार नाही.

English: He won’t hurt anybody hereafter.
Marathi: तो यापुढे कोणालाही दुखावणार नाही.

3. जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट करण्यात रस नसतो तेव्हा ‘Won’t’ वापरले जाते.

English: I won’t come to the office today.
Marathi: मी आज ऑफिसला येणार नाही.

English: I won’t be able to make it, I am quite busy.
Marathi: मी ते करू शकणार नाही, मी खूप व्यस्त आहे.

4. विशिष्ट परिस्थितीत, अयशस्वी होणार्‍या एखाद्या गोष्टीसाठी देखील ‘Won’t’ वापरले जाते.

English: My car won’t start. Its fuel tank is empty.
Marathi: माझी गाडी सुरू होणार नाही. त्याची इंधन टाकी रिकामी आहे.

5. खूप प्रयत्न करूनही काही निष्पन्न झाले नाही असे म्हणायचे असेल तेव्हा देखील ‘Won’t’ वापरले जाते.

English: His computer won’t start. (even after attempting to make it work)
Marathi: त्याचा संगणक सुरू होणार नाही. (सुरू करण्याचा प्रयत्न करूनही)

English: His motorcycle won’t start. (even after attempting to make it start)
Marathi: त्याची मोटारसायकल सुरू होणार नाही. (सुरू करण्याचा प्रयत्न करूनही)

6. लोक काही करण्यास नकार देत आहेत याबद्दल बोलण्यासाठी देखील ‘Won’t’ वापरले जाते.

English: I won’t go there.
Marathi: मी तिकडे जाणार नाही.

English: I won’t do it.
Marathi: मी ते करणार नाही.

English: Workers won’t do any work today.
Marathi: कामगार आज कोणतेही काम करणार नाहीत.

7. रोजच्या सवयींबद्दल बोलण्यासाठी देखिल आपण “Won’t” वापरू शकतो.

English: Every day I’ll wake up at 7 am, but I won’t eat breakfast until 9 am.
Marathi: मी रोज सकाळी ७ वाजता उठतो, पण सकाळी ९ वाजेपर्यंत मी नाश्ता करत नाही.

English: I won’t take dinner with my family today.
Marathi: मी आज माझ्या कुटुंबासोबत जेवण घेणार नाही आहे.

Won’t- Verb (क्रियापद)
करणार नाही
होणार नाही

Won’t-Example

“Won’t” हा शब्द Verb (क्रियापद) च्या रुपात कार्य करतो.

“Won’t” हे “Will not” चे संक्षिप्त रुप (short form) आहे.

“Won’t” या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: It won’t happen again.
Marathi: ते पुन्हा होणार नाही.

English: Police station number four won’t be the same without you, sir.
Marathi: साहेब, तुमच्याशिवाय पोलिस स्टेशन नंबर चार पूर्वीसारखे राहणार नाही.

English: It won’t bore me.
Marathi: त्याचा मला कंटाळा येणार नाही.

English: I won’t do it.
Marathi: मी ते करणार नाही.

English: I won’t bother you anymore.
Marathi: मी तुला यापुढे त्रास देणार नाही.

English: I won’t forget you.
Marathi: मी तुला विसरणार नाही.

English: Now, we won’t have the camera to keep watch for us, unfortunately.
Marathi: दुर्दैवाने, आमच्याकडे यापुढे निरीक्षण करण्यासाठी कॅमेरे असणार नाहीत.

English: No, we won’t suffer.
Marathi: नाही, आम्हाला त्रास होणार नाही.

English: I still won’t be able to walk.
Marathi: मला अजूनही चालता येणार नाही.

English: I won’t dignify that with a response.
Marathi: मी त्याला प्रतिसाद देऊन सन्मानित करणार नाही.

English: I won’t be able to keep your absence unnoticed for very long.
Marathi: मी तुझी अनुपस्थिती फार काळ अज्ञात ठेवू शकणार नाही.

English: You won’t have to.
Marathi: तुम्हाला लागणार नाही.

English: You won’t have to pay anything.
Marathi: तुम्हाला काहीही पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

English: I won’t have you besmirching my husband’s good name.
Marathi:मी तुम्हाला माझ्या पतीचे चांगले नाव बदनाम करण्यास सांगणार नाही.

English: The audience won’t care about Tom.
Marathi: प्रेक्षकांना टॉमची पर्वा नाही.

English: But he won’t get in any trouble.
Marathi: पण तो कोणत्याही अडचणीत येणार नाही.

English: I promise you, I will have my day, but you won’t live to see it.
Marathi: मी तुम्हाला वचन देतो, माझे दिवस चांगले येतील, पण तुम्ही ते पाहण्यासाठी जगणार नाही.

English: It won’t be that difficult to confirm.
Marathi: याची पुष्टी करणे कठीण होणार नाही.

English: Hey! You little ruffians! Away with you or you won’t live to regret it.
Marathi: अहो! तुम्ही छोटे बदमाश! त्यापासून दूर राहा नाहीतर तुम्ही पश्चात्ताप करण्यासाठी जगणार नाही.

English: My only regret is that I won’t be going to heaven.
Marathi: माझी एकच खंत आहे की मी स्वर्गात जाणार नाही.

English: But at least they won’t be alone.
Marathi: पण किमान ते एकटे नसतील.

English: Well, you’ll just have to wait because that won’t be happening for some time.
Marathi: बरं, तुम्हाला फक्त प्रतीक्षा करावी लागेल कारण ते काही काळ घडणार नाही.

English: He won’t tell you a thing.
Marathi: तो तुम्हाला काही सांगणार नाही.

English: If Johnson is guilty, he won’t get away from the police this time.
Marathi: जॉन्सन दोषी असेल तर तो यावेळी पोलिसांच्या हातून सुटू शकणार नाही.

English: It won’t be me placing the noose around your neck.
Marathi: मी तुझ्या गळ्यात फास लावणार नाही.

English: He just sits there like a lump. He won’t retire. He won’t return to work. He won’t do anything.
Marathi: तो नुसता ढेकळा सारखा तिथे बसतो. तो निवृत्त होणार नाही. तो कामावर परतणार नाही. तो काहीही करणार नाही.

English: Why do you think my mom won’t tell me that he’s never coming back?
Marathi: तुला असे का वाटते की माझी आई मला सांगणार नाही की तो कधीही परत येणार नाही?

English: She just won’t say anything.
Marathi: ती आता काहीच बोलणार नाही.

English: I won’t hide the fact that there were much stronger candidates compared to you.
Marathi: तुमच्या तुलनेत खूप मजबूत उमेदवार तेथे होते हे सत्य मी लपवणार नाही.

English: We won’t have any rest. Another body was found in the forest.
Marathi: आम्हाला विश्रांती मिळणार नाही. जंगलात आणखी एक मृतदेह सापडला.

English: I won’t tell anybody about it.
Marathi: मी याबद्दल कोणालाही सांगणार नाही.

English: And I won’t let it happen.
Marathi: आणि मी ते होऊ देणार नाही.

English: I won’t go there.
Marathi: मी तिकडे जाणार नाही.

English: I won’t be there.
Marathi: मी तिथे असणार नाही.

English: I won’t go with you.
Marathi: मी तुझ्याबरोबर जाणार नाही.

English: We won’t forget each other.
Marathi: आम्ही एकमेकांना विसरणार नाही.

English: We won’t stop.
Marathi: आम्ही थांबणार नाही.

English: He won’t find out.
Marathi: तो शोधून काढणार नाही.

English: He won’t come.
Marathi: तो येणार नाही.

English: They won’t be this age forever.
Marathi: या वयात ते कायमचे राहणार नाहीत.

English: Today I will do what others won’t.
Marathi: आज मी ते करीन जे इतर करणार नाहीत.

English: I won’t be coming.
Marathi: मी येणार नाही.

English: I won’t say.
Marathi: मी म्हणणार नाही. / मी बोलणार नाही.

Won’t meaning in Marathi

Leave a Comment