Worst meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Worst meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Worst’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Worst’ चा उच्चार= वअस्ट

Worst meaning in Marathi

‘Worst’ म्हणजे सर्वात वाईट किंवा गुणवत्ता नसलेली कोणतीही गोष्ट.

1. घडलेल्या किंवा घडणाऱ्या काही अप्रिय किंवा वाईट गोष्टी.

2. सर्वात गंभीर किंवा सर्वात वाईट.

3. सर्वात मोठे नुकसान किंवा दुष्टपणा.

4. एखाद्याला वाईट रीतीने पराभूत करने.

Worst- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
वाईट
बेकार
निकृष्ट
दुष्ट
खराब
adjective (विशेषण) 
सर्वात वाईट
सर्वात बेकार
सर्वात निकृष्ट
सर्वाधिक दुष्ट
सर्वाधिक खराब
adverb (क्रिया-विशेषण)
सर्वात वाईट
सर्वात खराब
सर्वात वाईट रीतीने
सर्वात वाईट गोष्ट
verb (क्रियापद)
मात देणे
हरवणे
वाईट रीतीने मारणे

Worst-Example

‘Worst’ हे noun (संज्ञा, नाम), adjective (विशेषण), adverb (क्रिया-विशेषण) आणि verb (क्रियापद) या स्वरूपात कार्य करते.

‘Worst’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Always expect the best and also be ready for the worst.
Marathi: नेहमी चांगल्याची अपेक्षा करा आणि सर्वात वाईट गोष्टींसाठी तयार रहा.

English: The worst feeling ever is when you lose someone beloved.
Marathi: जेव्हा आपण एखाद्या प्रिय व्यक्तीला गमावता तेव्हा ती सर्वात वाईट भावना असते.

English: Yesterday was the worst day of my life.
Marathi: कालचा दिवस माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट दिवस होता.

English: The worst days started in my life after marriage.
Marathi: लग्नानंतर माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट दिवस सुरू झाले.

English: My worst problem is that now I lost my job.
Marathi: माझी सर्वात वाईट समस्या अशी आहे की आता मी माझी नोकरी गमावली आहे.

English: Biting nail is my worst habit.
Marathi: नखे चावणे ही माझी सर्वात वाईट सवय आहे.

English: Who can love me at my worst time?
Marathi: माझ्या सर्वात वाईट वेळी माझ्यावर कोण प्रेम करू शकेल?

English: Farmers have the worst hit by heavy rain.
Marathi: अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.

English: He is the worst person in his family.
Marathi: तो त्याच्या कुटुंबातील सर्वात वाईट व्यक्ती आहे.

English: He is one of the worst fellows I ever met.
Marathi: तो मला भेटलेल्या सर्वात वाईट सहकाऱ्यांपैकी एक आहे.

English: Pollution makes the worst impact on human health.
Marathi: प्रदूषणाचा मानवी आरोग्यावर सर्वात वाईट परिणाम होतो.

English: This is the worst product I ever used.
Marathi: मी वापरलेले हे आतापर्यंतचे सर्वात वाईट उत्पादन आहे.

English: I began to fear the worst when heavy rain brought floods.
Marathi: जेव्हा अतिवृष्टीमुळे पूर आला तेव्हा मला सर्वात जास्त भीती वाटू लागली.

English: He lost his legs in the worst bus accident.
Marathi: सर्वात भीषण बस अपघातात त्याने आपले पाय गमावले.

English: King Ashoka worsted his enemies and embraced the Buddhist religion.
Marathi: राजा अशोकने आपल्या शत्रूंचा पराभव केला आणि बौद्ध धर्म स्वीकारला.

‘Worst’ चे इतर अर्थ

worst feeling- सर्वात वाईट भावना

worst feeling ever- आता पर्यंतचा सर्वात वाईट अनुभव

worst day- सर्वात वाईट दिवस

worst day ever- आता पर्यंतचा सर्वात वाईट दिवस

worst pic- सर्वात वाईट चित्र

worst enemy- सर्वात वाईट शत्रू

worst nightmare- सर्वात वाईट दुःस्वप्न

worst fear- सर्वात भीती

my worst- माझे सर्वात वाईट

worst experience- सर्वात वाईट अनुभव

worst experience ever- आतापर्यंतचा सर्वात वाईट अनुभव

worst habit- सर्वात वाईट सवय

keep your worst- आपले वाईट ठेवा

worst hit- सर्वात जास्त फटका

worst fear- सर्वात भीती

keep your worst- आपले वाईट ठेवा

at my worst- माझ्या सर्वात वाईट वेळी

at my worst literally- शब्दशः माझ्या सर्वात वाईट वेळी

I am worst- मी सर्वात वाईट आहे

the worst feeling in the world- जगातील सर्वात वाईट भावना

worst condition- सर्वात वाईट स्थिती

worst person- सर्वात वाईट व्यक्ती

worst friend- सर्वात वाईट मित्र

worst temper- सर्वात वाईट स्वभाव

worst tempered- सर्वात वाईट स्वभाव

I am the worst- मी सर्वात वाईट आहे

i am the worst person- मी सर्वात वाईट व्यक्ती आहे

it begets only the worst- ते फक्त सर्वात वाईट होते

worst behavior- सर्वात वाईट वर्तन

worst life- सर्वात वाईट जीवन

worst fellow- सर्वात वाईट सहकारी

worst ever- कधीही वाईट

worst case- सर्वात वाईट प्रकरण

worst-case scenario- सर्वात वाईट परिस्थिती

at its worst- सर्वात वाईट

do one’s worst- एखाद्याचे वाईट करा

get the worst of it- सर्वात वाईट मिळवा

‘Worst’ Synonyms-antonyms

‘Worst’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

bad
inferior
unfavorable
lowest
worse
dissatisfactory
depressed
unacceptable
low-grade
substandard
awful
terrible
vile
rotten
pathetic
wretched
clobber
defeat
conquer

‘Worst’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

best
good
excellent
skilled
virtuous
well
peerless

Worst meaning in Marathi

Leave a Comment