Worth meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Worth meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Worth’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Worth’ चा उच्चार= वर्थ, वअथ़

Worth meaning in Marathi

‘Worth’ म्हणजे एखाद्या वस्तुची तीच्या योग्यता आणि उपयुक्ततेच्या आधारे निर्धारित केलेले मूल्य.

1. ‘Worth’ हा शब्द एखादी वस्तू तीच्या मूल्यापेक्षा अधिक उपयुक्त किंवा मूल्यवान आहे हे दर्शवण्यासाठी वापरला जातो. त्याचप्रमाणे, एखादी गोष्ट त्याच्या मूल्याच्या तुलनेत अजिबात उपयुक्त नाही हे सांगण्यासाठी देखील वापरली जाते.

2. ‘Worth’ हा शब्द एखाद्याचे उच्च मूल्य किंवा उपयुक्तता दर्शविण्यासाठी वापरला जातो.

Worth- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
मूल्य
कीमत
योग्यता
गुणवत्ता
उपयुक्तता
महत्त्व
लायक
पत
adjective (विशेषण)
मूल्याच्या समान
च्या इतके मोल असलेला
च्या किमतीचा
उपयुक्त असणे
फायदेशीर असणे

Worth-Example

‘Worth’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. 

‘Worth’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I am worth it.
Marathi: मी त्याला पात्र आहे. / मी त्याला लायक आहे.

English: We are worth it.
Marathi: आम्ही त्याला लायक आहोत.

English: You are worth it.
Marathi: तुम्ही यासाठी लायक आहात.

English: I am not worth it.
Marathi: मी त्याला लायक नाही. / मी त्याला पात्र नाही.

English: Never doubt your worth.
Marathi: आपल्या योग्यतेबद्दल कधीही शंका घेऊ नका.

English: You are worthless.
Marathi: तू नालायक आहेस.

English: This amazing product is worth every penny spend on it.
Marathi: हे आश्चर्यकारक उत्पादन त्यावर खर्च केलेल्या प्रत्येक पैशाच्या लायक आहे.

English: This product is not worth a single penny.
Marathi: हे उत्पादन एका पैशाच्या लायक नाही.

English: This product is worth a lot more than I paid.
Marathi: मी जे पैसे दिले त्यापेक्षा या उत्पादनाचे मूल्य खूप जास्त आहे.

English: The net worth of movie actors is unbelievable.
Marathi: चित्रपट कलाकारांची एकूण संपत्ती अविश्वसनीय आहे.

English: The leader declared his net worth at election time.
Marathi: नेत्याने निवडणुकीच्या वेळी आपली संपत्ती जाहीर केली.

English: The product has labeled a price tag of 500/- rupees but is only worth 300/- rupees.
Marathi: उत्पादनाची किंमत 500/- रुपये टैग वर आहे परंतु ते फक्त 300/- रुपये मुल्याचे आहे.

English: She bought about 50/- rupees worth of rice.
Marathi: तिने सुमारे 50/- रुपये किमतीचे तांदूळ खरेदी केले.

English: This highly talented batsman has already proved his worth.
Marathi: या अत्यंत प्रतिभावान फलंदाजाने आपली योग्यता यापूर्वीच सिद्ध केली आहे.

English: Mumbai is worth a place to visit.
Marathi: मुंबई हे पाहण्यासारखे ठिकाण आहे.

‘Worth’ चे इतर अर्थ

net worth- निव्वळ संपत्ती

estimate net worth- निव्वळ मूल्याचा अंदाज लावा

your net worth- तुमची निव्वळ संपत्ती

net worth per share- प्रति शेअर निव्वळ मूल्य

tangible net worth- मूर्त निव्वळ संपत्ती

self-worth- स्वत:ची किंमत

worth watching- नक्कीच पाहण्याजोगा

worthwhile- फायदेशीर

worth living- जगण्यालायक

worth living for- जगण्यालायक

worth rupees- रुपये किमतीचे

money worth- पैशाची किंमत

worth seeing- पाहण्यासारखे

know your worth- तुमची लायकी जाणून घ्या

every wait has a worth- प्रत्येक प्रतीक्षाची किंमत आहे

it’s worth it- ते यथायोग्य किमतीचे आहे

it’s worth it though- तथापि ते यथायोग्य किमतीचे आहे / तथापि ते यथायोग्य लायकीचे आहे

not worth- किंमत नाही, लायक नाही

not worth the price- किंमतीच्या लायक नाही

worth it- या लायक

worth it to buy- खरेदी करण्या योग्य आहे

goods worth- मालाची किंमत

worth buying- विकत घेण्यासारखे आहे

worth sharing- शेअर करण्यासारखे आहे

worth considering- विचार करण्यासारखे आहे

worth pondering- विचार करण्यासारखे आहे

job worth- नोकरीची किंमत

we worth it- आम्ही त्यास पात्र आहोत

a picture is worth a thousand words- एक चित्र हजार शब्दांचे आहे

make it worth their while- ते त्यांच्या वेळेचे सार्थक करा

down to worth- मूल्यापर्यंत खाली

a dime’s worth- एक रुपयाची किंमत

worthful- मूल्यवान

worthless- नालायक

worthy- पात्र

worthy of you- तुमच्यासाठी पात्र

worth reading- वाचण्यासाठी योग्य

worth mentioning- उल्लेख करण्यासारखे आहे

don’t doubt your worth- आपल्या योग्यतेबद्दल शंका घेऊ नका

worth listening- ऐकण्यासारखे आहे

worth the wait- प्रतीक्षा करणे योग्य आहे

worth saying- म्हणण्यासारखे आहे

worth the hype- प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे

i am not worthy- मी लायक नाही

under worth- किमतीच्या खाली

worth person- लायक व्यक्ती

some scars are worth it- काही चट्टे फायद्याचे आहेत

worth day- योग्य दिवस

worth every penny- प्रत्येक पैशाची किंमत

worth nothing- काही किंमत नाही

worth praising- कौतुक करण्यासारखे आहे

worth for money- पैशासाठी लायक

worth trying- प्रयत्न करण्यासारखे आहे

worth your while- आपल्या वेळेची किंमत

‘Worth’ Synonyms-antonyms

‘Worth’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

price
cost
value
tariff
feck
credit
goodness
merit
quality
dignity
perfection
significance
virtue
excellence
worthiness
class

‘Worth’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

worthless
worthlessness
waste
inferior
substandard
castaway
unimportance
imperfection
insignificance
triviality
uselessness

Worth meaning in Marathi

Leave a Comment