Yield meaning in Marathi | 🌿सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Yield meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Yield’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Yield’ चा उच्चार= यिल्ड

Yield meaning in Marathi

‘Yield’ या शब्दाचे एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत.

1. प्रयत्नाने काहीतरी उत्पन्न घेणे किंवा उत्पादन करणे (नैसर्गिक, कृषी किंवा औद्योगिक उत्पादन) / केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळणारा किंवा निर्माण होणारा नफा.

2. कृषी किंवा औद्योगिक उत्पादनातून उत्पादित केलेले उत्पन्न.

3. हार मानणे, शरणागती पत्करणे, अधीनता स्वीकारणे, दबावाचा परिणाम म्हणून दबावाला बळी पडणे किंवा कोणातरी समोर झुकणे.

Yield- मराठी अर्थ
Noun (संज्ञा, नाम)
उत्पन्न
(शेती इ. चे) उत्पादन
नफा
फ़ायदा
प्राप्ति
उतारा
Verb (क्रियापद)
च्या अधीन असणे
सहमत असणे
ताब्यात देणे
शरण जाणे
उत्पन्न करणे

Yield-Example

‘Yield’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि Verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो. 

‘Yield’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Yields’ आहे.

‘Yield’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Yielded’ आणि gerund or present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Yielding’ आहे.

‘Yield’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Indian farmers hard work yielded a great number of fruits, and vegetables in the country.
Marathi: भारतीय शेतकऱ्यांच्या कठोर परिश्रमाने देशात मोठ्या प्रमाणात फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन झाले.

English: This tree yields lots of beautiful flowers in summer.
Marathi: या झाडाला उन्हाळ्यात खूप सुंदर फुले येतात.

English: 2 kg chicken yields how much meat?
Marathi: 2 किलो कोंबडीचे मांस किती मिळते?

English: The door won’t budge an inch but it suddenly yielded because of our force.
Marathi: दरवाजा एक इंचही पुढे सरकत नाही, पण आमच्या जोरामुळे तो अचानक वाकला.

English: The yield this year has been excellent for farmers.
Marathi: यावर्षी शेतकऱ्यांचे उत्पादन चांगले आले आहे.

English: The tree has yielded a lot of fruits this year.
Marathi: यावर्षी झाडाला भरपूर फळे आली आहेत.

English: Their investments yielded a huge profit this year compared to last year.
Marathi: गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यांच्या गुंतवणुकीत मोठा नफा झाला आहे.

English: He yielded to her request and allowed her to drive his car.
Marathi: त्याने तिची विनंती मान्य केली आणि तिला गाडी चालवायला दिली.

English: You have yielded huge earnings.
Marathi: तुम्ही मोठी कमाई केली आहे.

English: His research yielded new information, which was later added to history.
Marathi: त्याच्या संशोधनातून नवीन माहिती मिळाली, जी नंतर इतिहासात जोडली गेली.

English: My share investment has yielded a higher return of 25 percent in the last two years.
Marathi: गेल्या दोन वर्षांत माझ्या शेअर गुंतवणुकीने 25 टक्के जास्त परतावा दिला आहे.

English: I was yield to his demand but now I feel sorry for this.
Marathi: मी त्यांच्या मागणीपुढे नतमस्तक झालो पण आता मला त्याबद्दल खेद वाटतो.

English: What is yield in agriculture?
Marathi: शेतीमध्ये उत्पन्न काय आहे?

English: What is yield in production?
Marathi: उत्पादनात उत्पन्न किती आहे?

‘Yield’ चे इतर अर्थ

annualized yield= वार्षिक उत्पन्न

1-year yield= 1 वर्षाचे उत्पन्न

dividend yield= लाभांश उत्पन्न

high yield= उच्च उत्पन्न

high yielding varieties= उच्च उत्पन्न देणारे वाण

yield to maturity= परिपक्वता उत्पन्न, परिपक्वता मूल्य

yield wool= लोकरीचे  उत्पन्न

high yielding= उच्च उत्पन्न देणारे

potential yield= संभाव्य उत्पन्न

annual yield= वार्षिक उत्पन्न

marginal yield= किरकोळ उत्पन्न

yield milk= दूध उत्पन्न

yield ratio= उत्पन्नाचे प्रमाण, उत्पन्न गुणोत्तर, परतावा गुणोत्तर

yield value= उत्पन्न मूल्य

yielding= नमते घेणारा, चटकन वाकणारा, आज्ञाधारक

product yield= उत्पादन उत्पन्न

energy yield= ऊर्जा उत्पन्न

yield to none= कोणीही उत्पादन करत नाही

unyielding= हट्टी, नमते न घेणारा

theoretical yield= सैद्धांतिक उत्पन्न

yield information= माहिती मिळवा

yields skills= उत्पादन कौशल्य

yieldingness= उत्पन्न क्षमता, नम्रता

yield to you= तुमच्यासाठी उत्पादन करा

yield less= कमी उत्पन्न

yield advantage= उत्पन्न फायदा ,उत्पन्न लाभ

yield capitalization= उत्पन्न भांडवलीकरण

higher yield= उच्च उत्पन्न

net yield= निव्वळ प्राप्ति, निव्वळ उत्पन्न

yield to worst= सर्वात वाईट उत्पन्न

current yield= वर्तमान उत्पन्न, वर्तमान प्राप्ति

quantitative yield= परिमाणवाचक उत्पन्न

percent yield= टक्के उत्पन्न

actual yield= वास्तविक उत्पन्न

bond yield= रोखे उत्पन्न

yield strength= उत्पन्न शक्ती

‘Yield’ Synonyms

‘Yield’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Verb
produce
give
bring in
fetch
earn
generate
payout
rake in
surrender
submit
give in
go along with
permit
allow
hand over
remit
deem
acknowledge
agree
fall for
Noun
profit
gain
revenue
dividend
earnings
production
prolificacy
output
crop
harvest
‘Yield’ Antonyms

‘Yield’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

debt
bills
payment
defy
resist

Yield meaning in Marathi

Leave a Comment