Your blessings means a lot to me | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Your blessings means a lot to me meaning in Marathi: या लेखात या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा (sentence) अर्थ सोप्या मराठी भाषेत दिला आहे.

English: Your blessings means a lot to me.
Marathi: 1) तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. 2) तुमच्या शुभेच्छा माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. 3) तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप खास आहेत.

या संपूर्ण इंग्रजी वाक्याचा उच्चार (pronunciation)= यूअर ब्लेसिंग्स मीन्स अ लॉट टू मी

Examples- उदाहरण

English: Sarah received well wishes from her friends and family on her birthday and expressed, “Your blessings mean a lot to me. Your love and support fill my heart with gratitude and happiness.”
Marathi: साराला तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या मित्रपरिवाराकडून शुभेच्छा मिळाल्या आणि तिने व्यक्त केले, “तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमचे प्रेम आणि समर्थनाने माझे हृदय कृतज्ञतेने आणि आनंदाने भरते.”

English: John received words of encouragement from his colleagues before a big presentation and said, “Your blessings mean a lot to me. Knowing that you believe in me gives me the confidence to do my best.”
Marathi: मोठ्या सादरीकरणापूर्वी जॉनला त्याच्या सहकाऱ्यांकडून प्रोत्साहनाचे शब्द मिळाले आणि तो म्हणाला, “तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमचा माझ्यावर विश्वास आहे हे जाणून मला माझे सर्वोत्तम करण्याचा आत्मविश्वास मिळतो.”

English: Lisa received a thoughtful gift from her sister and said, “Your blessings mean a lot to me. Your gesture of kindness and thoughtfulness touched my heart deeply.”
Marathi: लिसाला तिच्या बहिणीकडून एक विचारपूर्वक भेट मिळाली आणि ती म्हणाली, “तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमच्या दयाळूपणाने आणि विचारशीलतेने माझ्या हृदयाला खोलवर स्पर्श केला.”

English: Emma received prayers and good wishes from her loved ones before a major surgery and expressed, “Your blessings mean a lot to me. The positive energy and support I receive from all of you give me strength and hope.”
Marathi: एम्माला मोठ्या शस्त्रक्रियेपूर्वी तिच्या प्रियजनांकडून प्रार्थना आणि शुभेच्छा मिळाल्या आणि तीने व्यक्त केले, “तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमच्या सर्वांकडून मिळालेली सकारात्मक ऊर्जा आणि पाठिंबा मला शक्ती आणि आशा देतो.”

English: Tom received blessings and good wishes from his parents on his wedding day and expressed, “Your blessings mean a lot to me. Your love and blessings are the foundation of our new journey together.”
Marathi: टॉमला त्याच्या लग्नाच्या दिवशी त्याच्या पालकांकडून आशीर्वाद आणि शुभेच्छा मिळाल्या आणि त्याने व्यक्त केले, “तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद हाच आमच्या नवीन प्रवासाचा पाया आहे.”

English: John received blessings and well wishes from his community as he started a charitable initiative and said, “Your blessings mean a lot to me. Your support and encouragement motivate me to make a positive impact in the lives of others.”
Marathi: जॉनला त्याच्या समुदायाकडून आशीर्वाद आणि शुभेच्छा मिळाल्या कारण त्याने एक सेवाभावी उपक्रम सुरू केला आणि तो म्हणाला, “तुमचे आशीर्वाद माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. तुमचा पाठिंबा आणि प्रोत्साहन मला इतरांच्या जीवनात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी प्रेरित करते.”

 

Leave a Comment