Accused meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Accused meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Accused’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Accused’ चा उच्चार= अक्यूज़्ड, अˈक्यूज़्ड्

Accused meaning in Marathi

‘Accused’ म्हणजे एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती किंवा लोकांचा समूह.

1. ‘Accused’ म्हणजे एखाद्या गुन्ह्याच्या आरोपाखाली न्यायालयात खटला चालू असलेली व्यक्ती.

2. ‘Accused’ म्हणजे अशी व्यक्ती जी आरोपी आहे परंतु अद्याप दोषी सिद्ध झालेली नाही.

Accused- Noun (संज्ञा, नाम)
आरोपी
प्रतिवादी

Accused-Example

Accused’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) या रुपात कार्य करतो. 

‘Accuse’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Accused’ आहे.

‘Accused’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Accused’ आहे.

‘Accused’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

Examples:

English: He was accused of theft.
Marathi: त्याच्यावर चोरीचा आरोप होता.

English: Have the accused been arrested?
Marathi: आरोपींना अटक झाली आहे का?

English: Who is the accused person?
Marathi: आरोपी कोण आहे?

English: The accused was acquitted.
Marathi: आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

English: He is accused of treason.
Marathi: त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप आहे.

English: He is prime accused of murder.
Marathi: तो खुनाचा मुख्य आरोपी आहे.

English: He was accused of a robbery case.
Marathi: त्याच्यावर दरोड्याचा आरोप होता.

English: The murder accused was sentenced by the court.
Marathi: खुनाच्या आरोपीला न्यायालयाने शिक्षा सुनावली.

English: The robbery accused was acquitted by the court for not having proof.
Marathi: दरोड्यातील आरोपीला पुरावे नसल्याने न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले.

English: My friend accused me of stealing his money.
Marathi: माझ्या मित्राने माझ्यावर पैसे चोरल्याचा आरोप केला.

English: ‘Accused’ means a person who is charged with or on trial for a crime but has not yet been proved guilty.
Marathi: ‘Accused (आरोपी)’ म्हणजे अशी व्यक्ती जिच्यावर गुन्ह्याचा आरोप आहे किंवा खटला चालू आहे परंतु अद्याप तो दोषी सिद्ध झालेला नाही.

‘Accused’ चे इतर अर्थ

co-accused= सहआरोपी

falsely accused= खोटा आरोप

accused party= आरोपी पक्ष

respondent accused= प्रतिवादी आरोपी

accused not= आरोपी नाही

accused girl= आरोपी मुलगी

accused man= आरोपी माणूस

accused life= आरोपी जीवन

just accused= फक्त आरोपी

intoxication of accused= आरोपीची नशा

accused friend= आरोपी मित्र

accused name= आरोपीचे नाव

accused person= आरोपी व्यक्ति

proposed accused= प्रस्तावित आरोपी

accused of blasphemy= ईश्वर निंदा केल्याचा आरोप

accused system= आरोपित प्रणाली, आरोपी यंत्रणा

summons to accused= आरोपींना समन्स

five accused= पांच आरोपी

appearance of accused= आरोपींची उपस्थिती, आरोपीचे स्वरूप

accused guilty= आरोपी दोषी

defendant accused= प्रतिवादी आरोपी

accused was acquitted= आरोपी निर्दोष सुटला

prime accused= प्रमुख आरोपी

accused of stealing= चोरीचा आरोप

‘Accused’ Synonyms-antonyms

‘Accused’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

charged with
incriminated
arraigned
respondent
under suspicion
under indictment
subject to accusation

‘Accused’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

acquitted
discharged
clear

 

Leave a Comment