Acknowledge meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Acknowledge meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Acknowledge’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Acknowledge’ चा उच्चार= अकनॉलिज, अक्‌ˈनॉलिज्‌

Acknowledge meaning in Marathi

1. ‘Acknowledge’ म्हणजे एखाद्या स्थितीची किंवा वस्तुस्थितीची पुष्टी करणे आणि ती स्वीकारणे किंवा कबूल करणे.

2. एखाद्या गोष्टीची वैधता पटवून देण्यासाठी तिचा स्वीकार करने, सत्य मान्य करणे.

Acknowledge- मराठी अर्थ
स्वीकारणे
कबूल करणे
सत्य कबूल करणे
ओळख देणे
मानणे
पोच देणे
एखाद्या गोष्टीतील सत्य मान्य करणे
एखाद्या गोष्टीतील सत्य स्वीकारणे
एखाद्या गोष्टीतील सत्य जाणणे

Acknowledge-Example

‘Acknowledge’ शब्द एक verb (क्रियापद) आहे.

‘Acknowledge’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He acknowledged in front of the police that he is a thief.
Marathi: त्याने पोलिसांसमोर कबूल केले की तो चोर आहे.

English: Everyone acknowledged the hard work of corona warriors.
Marathi: सर्वांनी कोरोना योद्ध्यांच्या मेहनतीचे कौतुक केले.

English: The ruling government is denying to acknowledge that unemployment is the biggest problem in the country.
Marathi: बेरोजगारी ही देशातील सर्वात मोठी समस्या आहे हे मान्य करण्यास सत्ताधारी सरकार नकार देत आहे.

English: He acknowledged the delivery and sign the receipt.
Marathi: त्याने डिलीवरी स्वीकारली आणि पावतीवर स्वाक्षरी केली.

English: They refused to acknowledge that their signature is on the agreement.
Marathi: त्याने हे कबूल करण्यास नकार दिला की करारावर त्याने स्वाक्षरी केली आहे.

English: He is usually acknowledged to be one of the best actors in Hollywood.
Marathi: त्याला सामान्यतः हॉलिवूडमधील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यांपैकी एक मानले जाते.

English: He is also acknowledged as an excellent singer apart from the actor.
Marathi: अभिनेता असण्याबरोबरच तो एक उत्तम गायक म्हणूनही ओळखला जातो.

English: I acknowledge the receipt of your email.
Marathi: मी तुमच्या ईमेलची पावती कबूल करतो.

English: He acknowledges his crime and surrender to the police.
Marathi: त्याने आपला गुन्हा कबूल केला आणि पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले.

English: He acknowledged the existence of God and embrace the Christian religion.
Marathi: त्याने देवाचे अस्तित्व मान्य केले आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला.

English: The child acknowledged the presence of his mother with a smile.
Marathi: मुलाने हसत हसत आपल्या आईची उपस्थिती स्वीकारली.

‘Acknowledge’ चे इतर अर्थ

kindly acknowledge- कृपया कबूल करा

we hereby acknowledge- आम्ही याद्वारे कबूल करतो

will acknowledge- कबूल करेल

party acknowledge- पक्ष मान्य, पक्ष स्वीकारा

kindly acknowledge the same- कृपया ते स्वीकारा, कृपया तेच मान्य करा

please acknowledge the same- कृपया तेच मान्य करा

kindly acknowledge the receipt of the same- कृपया त्याची पावती स्वीकारा, कृपया त्याची पावती मान्य करा

please acknowledge the receipt- कृपया पावती स्वीकारा, कृपया पावती मान्य करा

acknowledge receipt- पावती स्वीकारा

acknowledge receipt of this- याची पावती मान्य करा

acknowledge person- व्यक्तीला मान्यता द्या, व्यक्ती स्वीकारा

acknowledge time- वेळ मान्य करा, वेळ स्वीकारा

acknowledge girl- मुलगी स्वीकारा, मुलगी मान्य करा

acknowledge work- काम मान्य करा, काम स्वीकारा

acknowledge me- मला मान्य करा, मला स्वीकारतो

acknowledge up- मान्य करा

acknowledge defeat- पराभव मान्य करा, हार पत्कारा

shall acknowledge- कबूल करेल, स्वीकारेल

acknowledge nearest- सर्वात जवळचा स्वीकार करा, जवळचे कबूल करा

we acknowledge- आम्ही कबूल करतो, आम्ही स्वीकारतो

we acknowledge the receipt of your email- आम्ही तुमच्या ईमेलची पावती मान्य करतो

we acknowledge the receipt of your payment- आम्ही तुमच्या पेमेंटची पावती मान्य करतो

acknowledge him- त्याला कबूल करा, स्वीकार करा

acknowledge number- संख्या स्वीकारा, संख्या मान्य करा

acknowledge the same- ते स्वीकारा, तेच मान्य करा

acknowledge with thanks- धन्यवाद सह कबूल करा

learning acknowledge- शिकण्याची मान्यता

acknowledge a service- सेवा स्वीकारा, सेवा मान्य करा

acknowledgment- पोचपावती, पोच, कबुली

‘Acknowledge’ Synonyms-antonyms

‘Acknowledge’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

accept
admit
concede
confess
recognize
realize
appreciate
cognize
greet
notice
answer
return
go along with

‘Acknowledge’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

reject
ignore
deny
overlook

 

Leave a Comment