Archive meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Archive meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Archive’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Archive’ चा उच्चार= आरकाइव, आर्काइव

Archive meaning in Marathi

‘Archive’ म्हणजे नोंदी, कागदपत्रे, वैयक्तिक कागदपत्रे, पत्रे इत्यादी ठेवण्याची जागा.

1. ऐतिहासिक दस्तऐवज, ऐतिहासिक साहित्य, संस्थात्मक नोंदी किंवा नोंदी ठेवण्याचे ठिकाण.

2. ऐतिहासिक दस्तऐवज, ऐतिहासिक साहित्य किंवा माहिती प्रदान केल्या गेलेल्या नोंदींचा संग्रह.

Archive- मराठी अर्थ
noun (नाम, संज्ञा)
संग्रहण
संग्रह
ऐतिहासिक दस्तऐवज संग्रह
ऐतिहासिक नोंदींचा संग्रह
verb (क्रियापद)
संग्रहात साठवणे
संग्रहात ठेवा

Archive-Example

‘Archive’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणि verb (क्रियापद) या रुपात कार्य करतो.

‘Archive’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Archived’ आणि present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Archiving’ आहे.

‘Archive’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) Archives आहे.

‘Archive’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: ‘Archive’ is to store files that you no longer need to use regularly.
Marathi: ‘आरकाइव’ म्हणजे तुम्हाला यापुढे नियमितपणे वापरण्याची गरज नसलेल्या फायली संग्रहित करणे.

English: Archive ensures that your data is accessible when you need it.
Marathi: आर्काइव हे सुनिश्चित करते की जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा तुमचा डेटा प्राप्त केला जाऊ शकतो.

English: The archive is the wonderful repository of the past of history.
Marathi: पुराभिलेख हे इतिहासाच्या भूतकाळाचे अद्भुत भांडार आहे.

English: At a very young age, I wanted to visit archives to uncover stories of history.
Marathi: अगदी लहान वयात, मला इतिहासाच्या कथा उलगडण्यासाठी संग्रहांना भेट द्यायची होती.

English: Archive’ is a place that preserves and stores information about the past.
Marathi: आर्काइव’ हे असे ठिकाण आहे जे भूतकाळातील माहिती जतन आणि संग्रहित करते.

English: You can not take these artifacts with you out of the archive.
Marathi: तुम्ही या कलाकृती तुमच्यासोबत संग्रहातून बाहेर नेऊ शकत नाही.

English: If you are archiving something then treat them as separate workloads.
Marathi: आपण काही संग्रहण करत असल्यास, त्यांना स्वतंत्र काम म्हणून हाताळा.

English: Archive’ is a place where any collection of documents and sometimes objects have been collected over a long period of time.
Marathi: आर्काइव’ ही एक अशी जागा आहे जिथे कागदपत्रे आणि काहीवेळा वस्तूंचा संग्रह दीर्घ कालावधीत केला जातो.

English: This is where all of your archived messages live.
Marathi: तुमचे सर्व संग्रहित संदेश इथेच राहतात.

English: I just archived 100 messages.
Marathi: मी फक्त 100 संदेश संग्रहित केले.

English: The materials used to construct housings meet rigid archival standards.
Marathi: घरे बांधण्यासाठी वापरलेली सामग्री कठोर अभिलेखीय मानकांची पूर्तता करते.

English: The archive’ will not consume the free space provided by Gmail.
Marathi: आरकाइव’ जीमेल द्वारे प्रदान केलेली मोकळी जागा वापरणार नाही.

English: Archives’ mission is twofold, document preservation as well as education.
Marathi: अभिलेखागारांचे विशेष कार्य दुहेरी आहे, दस्तऐवज जतन करणे तसेच शिक्षण.

English: Historians, journalists, lawyers, and researchers all kinds of people go to archives to learn about the past and look at documents.
Marathi: इतिहासकार, पत्रकार, वकील आणि संशोधक सर्व प्रकारचे लोक भूतकाळाबद्दल जाणून घेण्यासाठी आणि कागदपत्रे पाहण्यासाठी संग्रहात जातात.

English: Don’t delete your emails but archive them.
Marathi: तुमचे ईमेल हटवू नका परंतु ते संग्रहित करा.

English: I always saw archive in my Gmail, but I never knew what it does?
Marathi: मी नेहमी माझ्या जीमेल मध्ये आरकाइव’ पाहिले, परंतु मला कधीच कळले नाही की ते काय करते?

‘Archive’ चे इतर अर्थ

move to archive- संग्रहणावर जा

save the story to the archive- संग्रहात कथा जतन करा

your archive- आपले संग्रहण

story archive- कथा संग्रहण

archive chat- संग्रहित गप्पा

archive chat not showing on the group tab- संग्रहित चॅट ग्रुप टॅबवर दिसत नाही

archive order- संग्रहण योग्य अनुक्रम

archive classified- संग्रहण वर्गीकृत

archive clerk- संग्रहण लिपिक

extensive archive- विस्तृत संग्रहण

archived- संग्रहित

archived chat- संग्रहित गप्पा

unarchive- संग्रहण रद्द करा

unarchive all chats- सर्व गप्पांचे संग्रहण रद्द करा

archive science- संग्रहण विज्ञान

archive card- संग्रह कार्ड

archive file- संग्रहण फाइल

archived messages- संग्रहीत संदेश

archive conversation- संभाषण संग्रहित करा

archive all- सर्व संग्रहित करा

archive all chats- सर्व गप्पा संग्रहित करा

archive number- संग्रहण क्रमांक

archive of images- प्रतिमांचे संग्रहण

archive of photographs- छायाचित्रांचे संग्रहण

archive you- तुम्हाला संग्रहित करा

archive your activity- तुमचा क्रियाकलाप संग्रहित करा

archive your goals- आपले ध्येय संग्रहित करा

archive mail- मेल संग्रहित करा

archive job- संग्रहण कार्य

old archive- जुने संग्रहण

over archive- संग्रहणावर

archive me- मला संग्रहित करा

Announcement Archive- घोषणा संग्रहण

public archive- सार्वजनिक संग्रहण

archival- संग्रहण

archival research- अभिलेखीय संशोधन

archival material- संग्रहित साहित्य

archival footage- अभिलेखीय फुटेज

archive of our own- आमच्या स्वतःचे संग्रहण

internet archive- इंटरनेट संग्रहण

web archive- वेब संग्रहण

archives- संग्रहण, पुराभिलेख, ऐतिहासिक कागदपत्रे

free music archive- विनामूल्य संगीत संग्रहण

British newspaper archive- ब्रिटिश वृत्तपत्र संग्रहण

archive document- दस्तऐवज संग्रहित करा

archive footage- छायाचित्रण केलेल्या फिल्मचे संग्रहण

archive material- संग्रहण साहित्य

archive reveals- संग्रह प्रकट करते

small archival collections- लहान संग्रहण संग्रह

audio archive- ऑडिओ संग्रहण

digital archive- डिजिटल संग्रहण

Archive crowdfund to save vital records- महत्त्वाच्या नोंदी जतन करण्यासाठी क्राउडफंड संग्रहित करा

‘Archive’ Synonyms-antonyms

‘Archive’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

noun (नाम, संज्ञा)
records
annals
documents
documentation
chronicles
files
papers
registers
rolls
repository
museum
registry
verb (क्रियापद)
store
catalog
pigeonhole
record
file

‘Archive’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

unarchive

Archive meaning in Marathi

Leave a Comment