Askew meaning in marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Askew meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Askew’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Askew’ चा उच्चार= अस्‍क्‍यू , असक्‍यू 

Askew meaning in Marathi

‘Askew’ म्हणजे तिरकस किंवा वाकडा आणि जराही सरळ नसलेला.

1. काहीतरी जे सरळ किंवा सपाट स्थितीत नाही.

2. ‘Askew’ हा शब्द नापसंती, तिरस्कार, अपमान इत्यादी दर्शविण्यासाठी देखील वापरला जातो.

Askew- मराठी अर्थ
adjective (विशेषण)
तिरका
वाकडा
वाकडातिकडा
वक्र
तिरपा
सरळ किंवा सपाट स्थितीत नसणारा
adverb (क्रिया-विशेषण)
व्यंगात्मकपणे
तिरकसपणे
तिरपे

Askew-Example

‘Askew’ हे adverb (क्रिया-विशेषण) आणि adjective (विशेषण) या दोन्ही रूपात कार्य करते.  

‘Askew’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He looked askew at the girl.
Marathi: त्याने मुलीकडे विचित्रपणे पाहिले.

English: His spectacle was slightly askew.
Marathi: त्याचा चश्मा थोडासा तिरका होता.

English: After surgery, his finger was slightly askew permanently.
Marathi: शस्त्रक्रियेनंतर त्याचे बोट कायमचे किंचित तिरके होते.

English: The picture hangs on the wall were positioned askew.
Marathi: भिंतीवर लटकलेले चित्र तिरक्या स्थितीत होते.

English: His back shape is askew like a rainbow due to bone disease.
Marathi: हाडांच्या आजारामुळे त्याच्या पाठीचा आकार इंद्रधनुष्यासारखा तिरकस आहे.

English: The questions for the interview were a bit askew.
Marathi: मुलाखतीचे प्रश्न थोडे गोंधळात टाकणारे होते.

English: All plans of the government were gone askew.
Marathi: सरकारच्या सर्व योजना अस्ताव्यस्त झाल्या.

English: The wall is built slightly askew by the contractor.
Marathi: कंत्राटदाराने भिंत किंचित तिरकी बांधली आहे.

English: The tree was slightly askew from the ground.
Marathi: झाड जमिनीकडे किंचित झुकलेले होते.

English: The arrow was slightly askew in the middle.
Marathi: बाण मध्यभागी किंचित तिरका होता.

English: The ruling party’s behavior towards farmers is sadly askew.
Marathi: सत्ताधाऱ्यांचा शेतकऱ्यांप्रती असलेला दृष्टिकोन दुःखद आहे.

‘Askew’ चे इतर अर्थ

askew left- डावीकडे तिरपा

askew right- उजवीकडे झुकणे

askew mirror- तिरकस आरसा 

askewness- = तिरस्कार, तिरकसपणा

look askew- विचित्र पहा

more askew- अधिक तिरकस

‘Askew’ Synonyms-antonyms

‘Askew’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

crooked
tilted
oblique
slanted
skew
unsymmetrical
asymmetrical
awry
uneven
squint

‘Askew’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

symmetrical
straight

 

Leave a Comment