Breach meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Breach meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Breach’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

Breach’ चा उच्चार (pronunciation)= ब्रीच

Breach meaning in Marathi

‘Breach’ शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

मराठीत एक noun (संज्ञा, नाम) म्हणून, ‘Breach’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. कायदे (laws), नियम (rules), करार (contract, agreement) आणि वचने (promises) तोडण्याची कृती किंवा क्रिया.

English: The company was accused of a breached safety regulations.
Marathi: कंपनीवर सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

2. आक्रमण करणार्‍या सैन्याकडून शत्रूच्या सैन्याची संरक्षण भिंत किंवा अडथळा तोडण्याची जी कृती केली जाते त्याला ‘breach’ म्हणतात.

English: A breach in the enemy defensive wall.
Marathi: शत्रूच्या संरक्षणात्मक भिंतीमध्ये भंग.

3. स्नेहपूर्ण, मैत्रीपूर्ण नातेसंबंध किंवा प्रेमळ नातेसंबंध तुटणे.

English: There was a breach in our friendship when he refuse to pay me what I owe.
Marathi: त्याने मला जे देणे आहे ते देण्यास नकार दिल्याने आमच्या मैत्रीत भंग झाला.

Breach- मराठी अर्थ (Noun)
उल्लंघन
भगदाड
खंडित
भंग
भेग
खिंडार
अतिक्रमण

मराठीत एक verb (क्रियापद) म्हणून ‘Breach’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे आहे.

1. एखादी ठोस (solid) गोष्ट भंग पावणे, तीला तडा जाने किंवा ती तुटणे.  

English: The water pressure breached the dam’s wall.
Marathi: पाण्याच्या दाबाने धरणाच्या भिंतीला तडा गेला.

2. जेव्हा एखादा मोठ्या आकाराची गोष्ट किंवा प्राणी पाण्याचा पृष्ठभाग फाडून वर येतो तेव्हा त्याच्या या पाण्याचा पृष्ठभाग फाडण्याच्या कृतीला ‘breach’ म्हणतात.

English: The giant whale suddenly appeared by breaching the water’s surface.
Marathi: महाकाय व्हेल (देवमासा) पाण्याचा पृष्ठभाग खंडित करून अचानक प्रकट झाली.

Breach- मराठी अर्थ (Verb)
उल्लंघन करणे
भगदाड पाडणे
खंडित होणे
भंग पावणे
तूटणे
तोड़णे
खिंडार पडणे / खिंडार पाडणे
भेग पडणे / भेग पाडणे
अतिक्रमण करणे

Breach-Example

‘Breach’ शब्द noun (संज्ञा, नाम) आणी verb (क्रियापद) या दोन्ही रुपात कार्य करतो.

‘Breach’ शब्दाचा past tense (भूतकाळ) ‘Breached’ आणि present participle (वर्तमान कालिक विशेषण) ‘Breaching’ आहे.

‘Breach’ शब्दाचा plural noun (अनेकवचनी नाम) ‘Breaches’ आहे.

‘Breach’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Flooding occurs due to dam breaches.
Marathi: धरण फुटल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते.

English: The dam breach caused a flood-like situation in seven downstream villages, with 12 houses being swept away.
Marathi: धरण फुटल्याने सात गावांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून 12 घरे वाहून गेली आहेत.

English: We have identified three breaches of the width of 70 m, 40 m, and 50 m on the wall of the dam.
Marathi: आम्ही धरणाच्या भिंतीवर 70 मीटर, 40 मीटर आणि 50 मीटर रुंदीच्या तीन भेगा ओळखल्या आहेत.

English: The breach of duty in negligence.
Marathi: निष्काळजीपणाने कर्तव्याचा भंग.

English: A breach is considered to be a failure to comply with its obligation.
Marathi: ‘Breach’ हे दायित्वाचे, जबाबदारीचे (obligation) पालन करण्यात अपयश मानले जाते.

English: In case of breach of warranty, the buyer can repudiate the contract.
Marathi: वॉरंटीचे उल्लंघन झाल्यास, खरेदीदार करार नाकारू शकतो.

English: He breached the trust of his wife through illegal work.
Marathi: अवैध कामातून त्याने पत्नीच्या विश्वासाला तडा दिला. / त्याने अवैध काम करून पत्नीचा विश्वास तोडला.

English: An ethical breach is not necessarily a violation of the law.
Marathi: नैतिक उल्लंघन हे कायद्याचे उल्लंघन आहे असे नाही.

English: Is breaching a court order a criminal offense?
Marathi: न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे का?

English: What happens when someone is in breach of a court order?
Marathi: एखाद्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास काय होते?

English: A breach in the unity of the church.
Marathi: चर्चच्या ऐक्यात भंग. / चर्चच्या ऐक्यामध्ये फूट.

English: It is a breach of etiquette.
Marathi: तो शिष्टाचाराचा भंग आहे.

English: There has been a serious breach in the security of the president.
Marathi: राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेत मोठी कुचराई झाली आहे. / अध्यक्षांच्या सुरक्षेत गंभीर उल्लंघन झाले आहे.

English: A breach of confidentiality occurs when private information is disclosed to a third party without consent.
Marathi: गोपनीयतेचा भंग होतो जेव्हा खाजगी माहिती तृतीय पक्षाला संमतीशिवाय उघड केली जाते.

English: A breach in a harmonious relationship.
Marathi: सुसंवादी नात्यात फूट. / सुसंवादी नातेसंबंधात भंग.

English: This is a breach of privacy.
Marathi: हा गोपनीयतेचा भंग आहे.

English: A breach of patient confidentiality is a violation of the law.
Marathi: रुग्णाच्या गोपनीयतेचा भंग करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

English: What happens when someone is in breach of a court order?
Marathi: एखाद्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास काय होते?

English: Police arrested two for creating a breach in a tank and wasting stored water without permission.
Marathi: विनापरवाना टाकी फोडून साठलेल्या पाण्याची नासाडी करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे. / टाकीत भगदाड निर्माण करून विनापरवाना साठलेले पाणी वाया घालवल्याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली.

English: The breach emptied the tank which was brimming.
Marathi: फुटल्यामुळे भरलेली टाकी रिकामी झाली.

English: The officials have the opinion that the dam is at risk of breach.
Marathi: त्यामुळे धरण फुटण्याचा धोका असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

English: The dam breach also contributed to the shutdown of roads leaving vehicles stranded for a couple of days.
Marathi: धरण फुटल्याने रस्तेही बंद होऊन काही दिवस वाहने अडकून पडली होती.

English: Their relationship is on the edge of the breach.
Marathi: त्यांचे नाते तुटण्याच्या मार्गावर आहे.

‘Breach’ चे इतर अर्थ

breach of contract= कायदेशीर करारामध्ये (contract) दिलेल्या अटींचा (conditions, term) भंग करण्याची कृती.  

breach of trust= जबाबदारीने वागण्यात अपयश किंवा एखाद्या व्यक्तीद्वारे कर्तव्याचे उल्लंघन. उदाहरणार्थ, कोणतीही गुप्त माहिती उघड करणे किंवा दुसर्‍या व्यक्तीला गुप्त माहिती सांगणे.

breach of privilege= विशेषाधिकाराचा भंग, एखाद्या व्यक्तीला घटने नुसार किंवा कायदेशीररित्या प्रदान केलेल्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन

breach of law= कायद्याचे उल्लंघन करणे

breaching ipl code of conduct= आयपीएल आचारसंहितेचा भंग

breach of agreement= कायदेशीर कराराचा भंग, कराराचे उल्लंघन

breach of promise= एखाद्याला दिलेले वचन मोडणे.: एखाद्याला दिलेल्या वचनाचा भंग करणे, दिलेल्या वचनाचे उल्लंघन करणे

breach of taboo= सार्वजनिक व्यवस्थेत विनाकारण अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा, सार्वजनिक सुव्यवस्थेत शांतता राखण्यासाठी केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन.

breaching bio bubble= ‘बायो-बबल’ हे कोविड-19 संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी बाहेरील जगापासून वेगळे केलेले सुरक्षित कृत्रिम वातावरण आहे. या सुरक्षित कृत्रिम वातावरणाचा भंग म्हणजे ‘breaching bio-bubble’

breach of duty= कर्तव्याचे उल्लंघन, कर्तव्याचे उल्लंघन करणे

breach of faith= एखाद्याच्या विश्वासाचे उल्लंघन करणे

breach of the peace= शांततेचा भंग करणे, शांततेच्या नियमांचे उल्लंघन करणे

breach a wall= संरक्षक भिंतीला तडा पाडणे

breach of warranty= वॉरंटीचे उल्लंघन: जेव्हा वारंटकर्ता (warrantor) वॉरंटची हमी देण्यात अयशस्वी ठरते तेव्हा असे होते.

breach of confidentiality= गोपनीयतेचा भंग: गोपनीयतेचा भंग होतो जेव्हा आत्मविश्वासाने प्रदान केलेली माहिती संमतीशिवाय तृतीय पक्षाला उघड केली जाते.

breach of etiquette= शिष्टाचाराचे उल्लंघन

breach in healthcare= आरोग्य सेवेत उल्लंघन: आरोग्य सेवेच्या मानकांनुसार सेवा प्रदान करण्यात डॉक्टरांचे अपयश.

criminal breach of trust= जो कोणी, ट्रस्टच्या मालमत्तेसह, त्या मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणे गैरवापर करतो आणि कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतो, तो कायद्याच्या भाषेत ‘criminal breach of trust’ आहे.

stepping into the breach= केलेल्या कोणत्याही वचनाचे किंवा कराराचे उल्लंघन कर करण्यासाठी पुढे जाणे

tanks breached= टाक्या फुटल्या

road breaches= रस्त्याला तडे, रस्ता खचला

environmental breach= पर्यावरणाचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे होणारे नुकसान

data breach= ‘Data breach’ ही एक घटना आहे जिथे सिस्टम मालक किंवा प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय सिस्टममधून माहिती चोरली जाते.

security breach= सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन.

anticipatory breach= आगाऊ उल्लंघन

compliance breach= अनुपालन उल्लंघन: कायदेविषयक दायित्वाचे पालन करण्यात अयशस्वी

policy breach= धोरण उल्लंघन

breaching soon= लवकरच उल्लंघन

Breach-Synonyms

‘Breach’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

Noun
crack
rupture
rift
leak
aperture
breaking
discontinuity
violation
infringement
contravention
transgression
non-observance
discord
separation
division
split
chasm
fracture
gap
cleft
Verb
rupture
break
bust
split
infringe
disobey
violate
contravene
flout
go against
offend
infract
transgress

Breach-antonyms

‘Breach’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

solid
connection
juncture
agreement
upholding

Breach meaning in Marathi

 

Leave a Comment