Comprehensive meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Comprehensive meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Comprehensive’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Comprehensive’ चा उच्चार= कॉमप्रिहे᠎नसिव़, कॉम्प्रिहे᠎नसिव़

Comprehensive meaning in Marathi

‘Comprehensive’ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट विषयाशी संबंधित आणि त्यात आवश्यक असलेल्या जवळजवळ सर्व गोष्टींचा समावेश.

1. आवश्यक किंवा संबंधित असलेल्या सर्व घटक किंवा पैलूंचा व्यापकपणे समावेश.

2. एकाच शाळेत विविध क्षमता असलेल्या सर्व स्तरातील मुलांना शिक्षण देण्याच्या प्रणालीशी संबंधित.

Comprehensive- मराठी अर्थ
व्यापक
तपशीलवार
सर्वसमावेशक
सर्वकष
आकलनीय
समजण्याची अक्कल असलेला

Comprehensive-Example

‘Comprehensive’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Comprehensive’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Comprehensive’s आहे.

‘Comprehensive’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: The company provided comprehensive training to their employees.
Marathi: कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सर्वसमावेशक प्रशिक्षण दिले.

English: Please buy a comprehensive policy, so you need not pay repairs to your car in the future.
Marathi: कृपया एक सर्वसमावेशक पॉलिसी खरेदी करा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात तुमच्या कारच्या दुरुस्तीसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

English: He has a comprehensive list of required things for cooking particular foods.
Marathi: त्याच्याकडे विशिष्ट पदार्थ बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची विस्तृत यादी आहे.

English: The government published a comprehensive collection of Indian independence photographs.
Marathi: सरकारने भारतीय स्वातंत्र्याच्या छायाचित्रांचा सर्वसमावेशक संग्रह प्रकाशित केला.

English: Companies offer a comprehensive range of goods and services for customers on festive occasions.
Marathi: सणासुदीच्या प्रसंगी कंपन्या ग्राहकांसाठी वस्तू आणि सेवांची विस्तृत श्रेणी देतात.

English: A user manual gives comprehensive information about the product.
Marathi: वापरकर्ता पुस्तिका उत्पादनाविषयी सर्वसमावेशक माहिती देते.

English: Maharashtra state developed a comprehensive education system.
Marathi: महाराष्ट्र राज्याने सर्वसमावेशक शिक्षण प्रणाली विकसित केली.

English: A comprehensive education system is necessary for better growth for children.
Marathi: मुलांच्या चांगल्या वाढीसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था आवश्यक आहे.

English: Nowadays companies are not giving comprehensive warranty for products.
Marathi: आजकाल कंपन्या उत्पादनांसाठी सर्वसमावेशक वॉरंटी देत ​​नाहीत.

English: The Indian government declared a comprehensive health care policy for poor people.
Marathi: भारत सरकारने गरीब लोकांसाठी सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा धोरण जाहीर केले.

‘Comprehensive’ चे इतर अर्थ

comprehensive warranty- सर्वसमावेशक हमी, सर्वसमावेशक वारंटी

non-comprehensive- सर्वसमावेशक नाही

comprehensive plan- सर्वसमावेशक योजना

comprehensive evaluation- सर्वसमावेशक मूल्यांकन

comprehensive assessment- सर्वसमावेशक मूल्यांकन

comprehensive care- सर्वसमावेशक काळजी

comprehensive coverage- सर्वसमावेशक धोक्यापासून संरक्षण

comprehensive car insurance- सर्वसमावेशक कार विमा

continuous and comprehensive evaluation- सतत आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकन

incomprehensive- बहुव्यापक नसलेले, मर्यादित स्वरूपाचे

comprehensive policy- सर्वसमावेशक धोरण, बहुसमावेशक पॉलिसी

more comprehensive- अधिक व्यापक

comprehensive report- सर्वसमावेशक अहवाल

comprehensive perspective- सर्वसमावेशक दृष्टीकोन

comprehensive insurance- सर्वसमावेशक विमा

comprehensive note- सर्वसमावेशक टीप

comprehensive understanding- सर्वसमावेशक समज

comprehensive language- सर्वसमावेशक भाषा

comprehensive learning- सर्वसमावेशक शिक्षण

comprehensive and composition- सर्वसमावेशक आणि रचना

comprehensive essay- सर्वसमावेशक निबंध

statement of comprehensive income- सर्वसमावेशक उत्पन्नाचे विवरण

comprehensive education- सर्वसमावेशक शिक्षण

comprehensive victory- सर्वसमावेशक विजय

comprehensive ban- सर्वसमावेशक बंदी

comprehensive income- व्यापक उत्पन्न

comprehensive income statement- सर्वसमावेशक उत्पन्न विवरण

comprehensive bike insurance- सर्वसमावेशक बाईक विमा

comprehensive listening- सर्वसमावेशक ऐकणे

comprehensive approach- सर्वसमावेशक दृष्टीकोन

comprehensive me- सर्वसमावेशक मला

comprehensive health care- सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा

comprehensive dental care- सर्वसमावेशक दंत काळजी

comprehensive financial management system- सर्वसमावेशक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली

reading comprehension- वाचन आकलन

reading comprehension and vocabulary- वाचन आकलन आणि शब्दसंग्रह

comprehensively- सर्वसमावेशकपणे

comprehensive medical care- सर्वसमावेशक वैद्यकीय सेवा

comprehension- आकलन

apprehensive- भितीदायक, धास्तावलेला

comprehension exam- आकलन परीक्षा

comprehension skills- आकलन कौशल्य

‘Comprehensive’ Synonyms-antonyms

‘Comprehensive’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

full
thorough
complete
extensive
overall
exhaustive
broad
all-inclusive

‘Comprehensive’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

limited
partial

 

Leave a Comment