Consolidated meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Consolidated meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Consolidated’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Consolidated’ चा उच्चार= कनसॉलिडेटेड, कन्ˈसॉलिडेटेड

Consolidated meaning in Marathi

‘Consolidated’ या शब्दाचे इंग्रजीमध्ये एकापेक्षा जास्त अर्थ आहेत.

1. ‘Consolidated’ म्हणजे एकत्रित करणे किंवा समामेलन करणे.

2. आपण ज्या क्षेत्रात काम करत आहात त्या क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करने.

3. वस्तू एकत्र ठेवण्याची किंवा त्यांची वाहतूक करण्यासाठी त्यांना एकत्र करण्याची कृती.

4. गोष्टी एकत्र करून किंवा एकमेकांत सामील करून ठोस बनवणे.

Consolidated- मराठी अर्थ
एकत्रित
समावेश
संयुक्त
एकत्र
घटट
दृढ़
मजबूत करने 

Consolidated-Example

‘Consolidated’ हा Consolidate शब्दाचा भूतकाळ आहे.

‘Consolidated’ एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Consolidated’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: His successful films consolidated his position as a superstar in the film industry.
Marathi: त्याच्या यशस्वी चित्रपटांनी चित्रपटसृष्टीत एक सुपरस्टार म्हणून त्याचे स्थान मजबूत केले.

English: Our company consolidated its four different offices into one for better communication.
Marathi: चांगल्या परस्पर संपर्कासाठी आमच्या कंपनीने आपली चार वेगवेगळी कार्यालये एकत्रित केली.

English: They consolidated loose parts of machinery.
Marathi: त्यांनी यंत्रांचे ढिले भाग घटट केले.

English: From the consolidated fund, the government of India can withdraw money for incurring expenses of appropriate work.
Marathi: एकत्रित निधीतून, भारत सरकार योग्य कामाच्या खर्चासाठी पैसे काढू शकते.

English: The government of India consolidated two small states into one state.
Marathi: भारत सरकारने दोन लहान राज्ये एका राज्यात एकत्रित केली.

English: Two firms consolidated into one company.
Marathi: एका कंपनीत दोन कंपन्या विलीन झाल्या.

English: They lost their consolidated position in the market because of defective products.
Marathi: सदोष उत्पादनांमुळे त्यांनी बाजारातले त्यांचे दृढ़ स्थान गमावले.

English: He consolidated all his family photos and kept them in the album.
Marathi: त्याने त्याचे सर्व कौटुंबिक फोटो एकत्र केले आणि ते अल्बममध्ये ठेवले.

English: In the party, he consolidated his position as a young leader.
Marathi: पक्षात त्यांनी युवा नेते म्हणून आपले स्थान बळकट केले.

English: Marriage consolidated their relationship as a husband and wife.
Marathi: विवाहाने पती -पत्नी म्हणून त्यांचे नाते दृढ केले.

English: The company consolidated its product in godown for transportation.
Marathi: कंपनीने आपले उत्पादन वाहतुकीसाठी गोडाऊनमध्ये एकत्रित केले.

‘Consolidated’ चे इतर अर्थ

inclusive consolidated- सर्वसमावेशक एकत्रित

consolidated charges for account (a/c)- खात्यासाठी एकत्रित शुल्क

consolidated fund- एकत्रित निधी

consolidated salary- एकत्रित पगार

consolidated mark-sheet- एकत्रित गुणपत्रक

consolidated remuneration- एकत्रित मोबदला

consolidated pay- एकत्रित वेतन

consolidated rank- एकत्रित रँक, एकत्रित दर्जा

consolidated bill- एकत्रित बिल

consolidated charges- एकत्रित शुल्क

unconsolidated- असंघटित, बिनधास्त

consolidated crystalized obligation- एकत्रित क्रिस्टलाइज्ड बंधन

consolidated fund of India- भारताचा एकत्रित निधी

consolidated leave- एकत्रित सुट्टी, एकत्रित रजा

consolidated report- एकत्रित अहवाल, एकत्रित रिपोर्ट

consolidated amount- एकत्रित रक्कम

consolidated memo- एकत्रित मेमो

consolidated delivery- एकत्रित वितरण

consolidated advertisement- एकत्रित जाहिरात

consolidated shipment- एकत्रित शिपमेंट, एकत्रित माल लादणे

consolidated ship- एकत्रित जहाज

consolidated form- एकत्रित फॉर्म, एकत्रित रूप /स्वरूप /रचना 

consolidated statement- एकत्रित विधान, एकत्रित निवेदन

consolidated certificate- एकत्रित प्रमाणपत्र

consolidated stipend- एकत्रित छात्रवृत्ती /शिष्यवृत्ती, एकत्रित वेतन

consolidated interest payment- एकत्रित व्याज पेमेंट, एकत्रित व्याज फेड

The Consolidated Fund- एकत्रित निधी

‘Consolidated’ Synonyms-antonyms

‘Consolidated’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

combine
integrate
merge
unite
amalgamate
blend
affiliate
unify
federate
join
incorporate
tie-up with

‘Consolidated’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

divided
scatter
disperse
parted
separate
unfastened
disjoined
removed

Consolidated meaning in Hindi

Leave a Comment