Domicile meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Domicile meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Domicile’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Domicile’ चा उच्चार= डॉमिसाइल, डोमिसाइल

Domicile meaning in Marathi

‘Domicile’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे राहण्याचे कायदेशीर किंवा अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त ठिकाण किंवा देश.

1. कायमची राह्रण्याची अधिकृत जागा.

Domicile- मराठी अर्थ
अधिवास
आवास
स्थायी निवास
निवास स्थान
घर
कायमचे वास्तव्य करणे

Domicile-Example

‘Domicile’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Domicile’ या शब्दाचे plural noun (अनेकवचनी नाव) Domiciles आहे.

‘Domicile’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He is domiciled in Germany.
Marathi: तो जर्मनीत राहतो.

English: What is your present address in the country of domicile?
Marathi: अधिवासाच्या देशात तुमचा सध्याचा पत्ता काय आहे?

English: He changed his domicile country and accept other country’s nationality.
Marathi: त्याने आपला अधिवास देश बदलला आणि इतर देशाचे राष्ट्रीयत्व स्वीकारले.

English: He changed his domicile address last year.
Marathi: गेल्या वर्षी त्यांनी निवासाचा पत्ता बदलला.

English: A domicile certificate is an official document that can be used to prove that a person is a resident of a particular place.
Marathi: अधिवास प्रमाणपत्र हे अधिकृत दस्तऐवज आहे ज्याचा उपयोग एखादी व्यक्ती विशिष्ट ठिकाणची रहिवासी असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

English: There is a legal dispute about them being domiciled.
Marathi: त्यांचा अधिवास असल्याबाबत कायदेशीर वाद आहे.

English: Rohan is a citizen of Mumbai and is domiciled there.
Marathi: रोहन हा मुंबईचा नागरिक असून तो तिथेच राहतो.

English: Domicile is the place where you live.
Marathi: अधिवास म्हणजे तुम्ही जिथे राहता.

English: Property tax in India depends on domicile.
Marathi: भारतातील मालमत्ता कर अधिवासावर अवलंबून आहे.

English: Her husband has a domicile of origin in America.
Marathi: तिच्या पतीचे मूळ अधिवास अमेरिकेत आहे.

English: He made an application for a domicile certificate to officials.
Marathi: अधिवास प्रमाणपत्रासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला.

‘Domicile’ चे इतर अर्थ

domicile certificate- अधिवास प्रमाणपत्र

domicile certificate number- अधिवास प्रमाणपत्र क्रमांक

domicile state- अधिवास राज्य

domicile law- अधिवास कायदा

bihar domicile- बिहार अधिवास

mp domicile- एमपी अधिवास

country of domicile- अधिवासाचा देश

place of domicile- अधिवासाचे ठिकाण

present address in country of domicile- अधिवासाच्या देशात सध्याचा पत्ता

eligible domicile- पात्र अधिवास

punjab domicile- पंजाब अधिवास

non domicile- निवासी नसलेले

non-domiciled- निवासी नसलेले

sate of domicile- अधिवासाची जागा

nationality and domicile- राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास

domicile of Maharashtra- महाराष्ट्राचे अधिवास

domicile certificate documents- अधिवास प्रमाणपत्र दस्तऐवज

elected domicile- निवडलेला अधिवास

domicile abroad- परदेशात अधिवास

atestation de domicile- अधिवासाचे प्रमाणीकरण

violation de domicile- अधिवासाचे उल्लंघन

justification de domicile- अधिवासाचे औचित्य

district of domicile- अधिवासाचा जिल्हा

domicile rule- अधिवास नियम

domicile person- निवासी व्यक्ती

domicile number- अधिवास क्रमांक

domicile of applicant- अर्जदाराचे अधिवास

Sindh rejects bogus domicile- सिंधने बोगस अधिवास नाकारला

are you domiciled of west Bengal- तुम्ही पश्चिम बंगालचे निवासी आहात का?

state residence proof domicile- राज्य निवास पुरावा अधिवास

Domicile’ Synonyms-antonyms

‘Domicile’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

abode
accommodation
dwelling
habitation
residency
legal residence
apartment
home
mansion
residence

‘Domicile’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

homelessness
houselessness
migration
wild
office

 

Leave a Comment