Entrepreneur meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Entrepreneur meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Entrepreneur’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषेमधे उदाहरणा (Example) सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Entrepreneur’ चा उच्चार= आन्ट्रप्रनर, ऑनट्रप्रनर, ऑन्ट्रप्रअनर

Note: ‘Entrepreneur’ या शब्दाचा अचूक उच्चार म्हणजे ‘ऑनट्रप्रनर‘. बरेच लोक या शब्दाचा उच्चार ‘इंटरप्रेन्योर’ असा करतात जो चुकीचा आहे.

Entrepreneur meaning in Marathi

ज्या व्यक्तीने व्यवसाय स्थापित केला आहे आणि आर्थिक फायद्याच्या आशेने जोखीम स्वीकारून व्यवसायाचे सौदे केले, अशा व्यवसायीकाला इंग्रजीमध्ये ‘Entrepreneur’ म्हणतात.

‘Entrepreneur’ म्हणजे:

1. एखादी नवीन संधी पाहून पैसे मिळवण्यासाठी एखादा व्यवसाय सुरू करणारी व्यक्ती

2. अशी व्यक्ती जो स्वतःचा व्यवसाय विकसित करतो आणि त्या व्यवसायाचा मालक असतो 

Entrepreneur- मराठी अर्थ
व्यवसायीक 
उद्योजक
व्यापारी
उद्योगपती 
उद्यमी
धंदा करणारा व्यक्ती 
स्वत: आर्थिक जोखीम सोसून नवीन उद्योग सुरू करणारा

entrepreneurship- उद्योजकता

Entrepreneur-Example

‘Entrepreneur’ एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Entrepreneur’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्य (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत. 

उदाहरण:

English: The Indian entrepreneurs have a great contribution to the country’s economic growth.
Marathi: देशाच्या आर्थिक वाढीमध्ये भारतीय उद्योजकांचे मोठे योगदान आहे.

English: My parents asked me, why I want to become an entrepreneur?
Marathi: माझ्या पालकांनी मला विचारले, मला उद्योजक का व्हायचे आहे?

English: Now he has established himself as a successful entrepreneur.
Marathi: आता त्याने स्वत:ला एक यशस्वी उद्योजक म्हणून स्थापित केले आहे.

English: He is a young, dashing, and successful entrepreneurs.
Marathi: तो एक तरुण, धडाडीचा आणि यशस्वी उद्योजक आहे.

English: Everybody knows he is a fabian entrepreneur and his future is bright.
Marathi: प्रत्येकाला माहित आहे की तो एक संधीची वाट पाहणारा उद्योजक आहे आणि त्याचे भविष्य उज्ज्वल आहे.

English: Nowadays it’s easy for anyone can be an Internet entrepreneur.
Marathi: आजकाल कोणीही इंटरनेट उद्योजक असू शकते हे सोपे आहे.

English: An entrepreneur is a person who organizes and manages an enterprise.
Marathi: उद्योजक एक अशी व्यक्ती आहे जी व्यवसायाचे आयोजन आणि व्यवस्थापन करते.

English: The Indian government announced a scheme to promote village-level entrepreneurs.
Marathi: भारत सरकारने गावपातळीवरील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना जाहीर केली.

English: In business, an entrepreneur can risk their own capital for the sake of monetary profit.
Marathi: व्यवसायामध्ये, आर्थिक फायद्यासाठी उद्योजक स्वतःचे भांडवल धोक्यात आणू शकतात.

English: He is a budding entrepreneur with good business ideas.
Marathi: चांगल्या व्यवसायाची कल्पना असलेला तो एक होतकरू उद्योजक आहे.

‘Entrepreneur’ चे इतर अर्थ

name of entrepreneur- उद्योजकाचे  नाव

budding entrepreneur- नवोदित उद्योजक

why you want to be an entrepreneur- तुम्हाला उद्योजक का व्हायचे आहे

business entrepreneur- व्यवसाय उद्योजक

why you want to become an entrepreneur- तुम्हाला उद्योजक का व्हायचे आहे

social entrepreneur- सामाजिक उद्योजक

digital entrepreneur- डिजिटल उद्योजक

serial entrepreneur- निरंतर नवप्रवर्तक उद्योजक

young entrepreneur- युवा व्यवसायीक, तरुण उद्योजक

fabian entrepreneur- संधीची प्रतीक्षा करणारा उद्योगपती

entrepreneurship development- उद्योजकता विकास

business entrepreneurship- व्यवसाय उद्योजकता

village level entrepreneur- गाव पातळीवरील उद्योजक

‘Entrepreneur’ Synonyms-antonyms

‘Entrepreneur’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत. 

businessman
business person
trader
merchant
tycoon
businesswoman
dealer
hustler

‘Entrepreneur’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

employee
worker

 

Leave a Comment