Fate meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Fate meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Fate’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Fate’ चा उच्चार= फ़ेट, फ़ेट्‌

Fate meaning in Marathi

1. ‘Fate’ म्हणजे एखाद्याच्या भविष्यात घडणाऱ्या अपरिहार्य अशा घटना ज्या कोणीही बदलू शकत नाही, ज्याला त्या व्यक्तीचे नशीब असे म्हणतात.

2. ‘Fate’ म्हणजे नियती, जी एखाद्याच्या भविष्यावर नियंत्रण ठेवते.

Fate- मराठी अर्थ
भाग्य
नियति
प्रारब्ध
नशीब
विधिलिखित
दैव
विनाश
मृत्यू

Fate-Example

‘Fate’ शब्द एक noun (संज्ञा, नाम) आहे आणी याचे plural noun (अनेकवचनी नाम) Fate’s आहे.

‘Fate’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He is unhappy with his nominal remuneration.
Marathi: तो त्याच्या नाममात्र मोबदल्यावर नाखूश आहे.

English: It’s my good fate, I was born in India.
Marathi: हे माझे सौभाग्य आहे, माझा जन्म भारतात झाला.

English: You will get what is in your fate.
Marathi: तुमच्या नशिबात जे आहे ते तुम्हाला मिळेल.

English: It’s my fate I got an opportunity to serve my nation.
Marathi: मला माझ्या देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य आहे.

English: Nothing is permanent in this world, your ill fate also.
Marathi: या जगात काहीही कायम नाही, अगदी तुमचे दुर्दैव देखील.

English: The fate of the Afghan people is now in the hand of the Taliban.
Marathi: अफगाण लोकांचे भवितव्य आता तालिबानच्या हातात आहे.

English: Your hard work decides your fate.
Marathi: तुमची मेहनत तुमचे भविष्य ठरवते.

English: Do you even believe in destiny and fate?
Marathi: तुमचाही नियतीवर आणि भाग्यावर विश्वास आहे का?

English: Destiny and fate are alike.
Marathi: नियती आणि नशीब सारखेच असतात.

English: Fate is an unchangeable future, no one has the power to change it.
Marathi: नियती हे न बदलणारे भविष्य आहे, ते बदलण्याची ताकद कोणाकडे नाही.

English: It is fate that saved him from that severe accident.
Marathi: नशिबानेच त्याला त्या भीषण अपघातापासून वाचवले.

Fate’ चे इतर अर्थ

fate line- भाग्य रेखा

my fate- माझं नशिब

my fated boy- माझा भाग्यवान मुलगा

ill fate- दुर्दैव

ill-fated- दुर्दैवी, दुर्दैव आणणारा

fate map- भाग्य नकाशा

fickle fate- चंचल नशीब

tempting fate- आकर्षक भाग्य, मोहक नशीब

bad fate- वाईट नशीब

cruel fate- क्रूर भाग्य, क्रूर नशीब

metabolic fate- चयापचय भाग्य, चयापचय नशीब

it’s fate- ती नियती आहे, ते भाग्य आहे

its fate to meet you- तुला भेटणे हे त्याचे भाग्य आहे

error of fate- नशिबाची चूक

quirk of fate- नशिबाची विडंबना, नशिबाची गडबड

dark fate- गडद नशीब

fate line- भाग्य रेखा

fate written- भाग्य लिहिले

irony of fate- नशिबाची विडंबना

twist of fate- नशिबाचा खेळ, नशिबाचे वळण

fate loves the fearless- नशिबाला निर्भय लोक आवडतात

fate’s decree- नशिबाचा हुकूम

fate hue- भाग्य रंग

all are fate- प्रत्येकजण भाग्यवान आहे, सर्व भाग्यवान आहे

our fate- आमचे भाग्य

our fate lives within us- आपले भाग्य आपल्यामध्येच राहते

our fate will decide- आमचे भवितव्य ठरवेल

eventual fate- अंतिम भाग्य, अंतिम नशीब

terrible fate- भयंकर नशीब

Fate’ Synonyms-antonyms

‘Fate’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

destiny
kismet
predestination
luck
serendipity
fortuity
fortune
future
providence
karma

‘Fate’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

misfortune
cause
beginning
commencement
origin
source

 

 

Leave a Comment