Good meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Good meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Good’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Good’= ɡud

Good meaning in Czech

English: The word ‘Good’ is used all the time in the English language.
Czech: Slovo “Good” se v angličtině používá neustále.

English: The word ‘Good’ is used to describe a thing.
Czech: Slovo “Good (dobrý)” se používá k popisu věcí.

Good- Czech meaning
Vynikající
Obdivuhodné
Vynikající
Brilantní
Nádherné
Fantastické
Lepší
Nejlepší

English: Commonly we used ‘good’ after the linking verb such as look, be, feel, sound, seem, etc.
Czech: Běžně používáme “dobrý” po spojovacím slovese, jako je “look, be, feel, sound, seem” atd.

For example (například):

English: This hat looks really good on you.
Czech: Tento klobouk ti opravdu sluší.

English: It seems you are good at maths.
Czech: Zdá se, že jste dobrý v matematice.

English: It feels good to win the race.
Czech: Je to dobrý pocit vyhrát závod.

English: The food tastes good.
Czech: Jídlo chutná dobře.

English: I am really a good person.
Czech: Jsem opravdu dobrý člověk.

Good Examples

English: She looks really good.
Czech: Ona vypadá opravdu dobře.

English: He is too good at maths.
Czech: Je příliš dobrý v matematice.

English: Nobody seems good for that post.
Czech: Nikdo se na tento post nehodí.

English: I am good at chess.
Czech: Jsem dobrý v šachu.

English: You have to be good at talking to the public.
Czech: Musíte umět dobře mluvit s veřejností.

English: He is not feeling good today.
Czech: Dnes se necítí dobře.

English: She speaks English better than me.
Czech: Mluví anglicky lépe než já.

English: He was a good man before he achieved success.
Czech: Byl to dobrý člověk, než dosáhl úspěchu.

English: Daily exercise is good for your health.
Czech: Každodenní cvičení je prospěšné pro vaše zdraví.

English: The conflict between me and Sharad is as good as settled.
Czech: Konflikt mezi mnou a Sharadem je vyřešen.

English: I am studying for the exam too hard and now I am ready to good to go.
Czech: Konflikt mezi mnou a Sharadem je vyřešen.


Leave a Comment