Lust meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Lust meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Lust’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Lust’ चा उच्चार= लस्ट

Lust meaning in Marathi

‘Lust’ म्हणजे एखाद्या गोष्टीबद्दल खूप उत्सुक असणे आणि ती मिळवण्याची तीव्र इच्छा असणे.

1. एखाद्या प्रती जबरदस्त शारीरिक इच्छा असणे आणि त्याच्याप्रती तीव्र लैंगिक (Sexual) इच्छा असणे.

Lust- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा, नाम)
वासना
लालसा
शारीरिक इच्छा
कामुकता
विषय-लोलुपता
उत्कट इच्छा
अभिलाषा
तीव्र वासना
विषयसुखेच्छा
verb (क्रियापद) 
तीव्रतेने हवासा वाटणे
कामुक होणे
शारीरिक इच्छा धरणे
कशाचीतरी तीव्र तृष्णा धरणे

Lust-Example

‘Lust’ हा शब्द noun (संज्ञा, नाव) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रूपात कार्य करतो.

‘Lust’ या शब्दाचा भूतकाळ (past participle) ‘Lusted’ आहे आणि त्याचा वर्तमानकाळ (present participle) ‘Lusting’ आहे.

‘Lust’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: He has a lust for ice cream.
Marathi: त्याला आईस्क्रीमची लालसा आहे.

English: He cheated with customers in the lust of earning profit.
Marathi: नफा कमावण्याच्या लालसेपोटी त्याने ग्राहकांची फसवणूक केली.

English: His love for her is just lust.
Marathi: त्याचे तिच्यावरचे प्रेम फक्त वासना आहे.

English: Lust is one obstacle in my spiritual journey.
Marathi: वासना हा माझ्या आध्यात्मिक प्रवासातील एक अडथळा आहे.

English: What the Bible has to say about lust?
Marathi: वासनेबद्दल बायबल काय म्हणते?

English: Bible says lust is bad and love is good.
Marathi: बायबल म्हणते की वासना वाईट आहे आणि प्रेम चांगले आहे.

English: Lust is an inordinate enjoyment of sexual pleasure.
Marathi: वासना म्हणजे लैंगिक सुखाचा अपार आनंद.

English: Can you find lust in marriage?
Marathi: तुम्हाला लग्नात वासना सापडेल का?

English: His lust for wealth made him a rich man.
Marathi: त्याच्या संपत्तीच्या लालसेने त्याला श्रीमंत बनवले.

English: Lusting for tamarind is common in Indian pregnant women.
Marathi: भारतीय गर्भवती महिलांमध्ये चिंचेची लालसा सामान्य आहे.

English: She knows her boyfriend’s love is not just lust.
Marathi: तिला माहित आहे की तिच्या प्रियकराचे प्रेम फक्त वासना नाही.

English: I have a lust for beautiful girls.
Marathi: मला सुंदर मुलींची वासना आहे.

English: Lust for power made him a selfish man.
Marathi: सत्तेच्या लालसेने त्याला स्वार्थी बनवले.

English: What is Lust exactly?
Marathi: वासना म्हणजे नक्की काय?

English: Lust is an inevitable part of human life.
Marathi: वासना हा मानवी जीवनाचा अपरिहार्य भाग आहे.

English: Monks learned to control their lust.
Marathi: भिक्षुं आपल्या वासनेवर नियंत्रण ठेवायला शिकले.

English: I just realized I was in lust that time.
Marathi: मला तेव्हाच कळले की मी वासनेत होतो.

‘Lust’ चे इतर अर्थ

lust you- वासना तुला

lust for them- त्यांच्यासाठी वासना

unnatural lust- अनैसर्गिक वासना

hell lust- नरक वासना

blood lust- रक्ताची वासना

power lust- शक्ती लालसा

female lust- स्त्री वासना

priest of lust- वासनेचा पुजारी

gratifying unnatural lust- तृप्त करणारी अनैसर्गिक वासना

game of lust- वासनेचा खेळ

I lust for you- मला तुझी वासना आहे

lust for life- जीवनाची लालसा

lust eyes- वासना डोळे

lust story- वासना कथा

lust man- वासना माणूस

lust boy- वासना मुलगा

lust life- वासना जीवन

lust for power- सत्तेची लालसा

lust me- मला वासना

lust person- वासना व्यक्ती

Love is totally lust- प्रेम पूर्णपणे वासना आहे

Love is to kill lust- प्रेम म्हणजे वासना मारणे

Love is lust- प्रेम म्हणजे वासना

lust for learning- शिकण्याची लालसा

Lust’ Synonyms-antonyms

‘Lust’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

craving
desire
libido
sex drive
greed
thirst
eagerness
longing
salacity
cupidity
hunger
appetite
sensuality
covet
passion
avidity

‘Lust’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

aversion
dislike
hatred
malice
hate
disgust
tedium
indifference
malignity
scorn

🎁 Virgin शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment