Mention meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Mention meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Mention’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Mention’ चा उच्चार= मे᠎नशन, मे᠎न्शन

Mention meaning in Marathi

‘Mention’ म्हणजे बोलताना किंवा लिहिताना कोणाचा तरी उल्लेख करणे किंवा उद्धृत करणे.

1. काही संदर्भासाठी थोडक्यात कोणाचा तरी उल्लेख करण्याची कृति.

Mention- मराठी अर्थ
noun (संज्ञा-नाम)
उल्लेख
निर्देश
नमूद
verb (क्रियापद)
उल्लेख करणे
उद्धृत करणे
नमूद करणे
निर्देशित करणे
नाव घेणे

Mention-Example

‘Mention’ हे noun (संज्ञा-नाम) आणि verb (क्रियापद) या दोन्ही रूपात कार्य करते.

‘Mention’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Please don’t mention it, it is my pleasure to help you.
Marathi: कृपया त्याचा उल्लेख करू नका, तुम्हाला मदत करण्यात मला आनंद झाला.

English: Please mention the salary expectation in the application.
Marathi: कृपया अर्जात पगाराच्या अपेक्षेचा उल्लेख करा.

English: The below-mentioned employee resigned last year.
Marathi: खाली नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्याने गेल्या वर्षी राजीनामा दिला होता.

English: Their father didn’t mention his elder son’s name in the will.
Marathi: त्याच्या वडिलांनी मृत्यूपत्रात आपल्या मोठ्या मुलाच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही.

English: Police mention his name in the charge sheet as a main accused.
Marathi: पोलिसांनी आरोपपत्रात त्याचे नाव मुख्य आरोपी म्हणून नमूद केले आहे.

English: He forgot to mention his age in the application form.
Marathi: तो अर्जामध्ये आपल्या वयाचा उल्लेख करायला विसरला.

English: In every speech, he mentions his mother’s name.
Marathi: प्रत्येक भाषणात तो आपल्या आईच्या नावाचा उल्लेख करतो.

English: Please mention the contact number with your full name in the register.
Marathi: कृपया रजिस्टरमध्ये तुमच्या पूर्ण नावासह संपर्क क्रमांक नमूद करा.

English: He gets angry if someone mentions his father’s name in front of him.
Marathi: जर कोणी त्याच्या समोर त्याच्या वडिलांचे नाव नमूद केले तर त्याला राग येतो.

English: He loves his children very much but never mentions it.
Marathi: तो आपल्या मुलांवर खूप प्रेम करतो पण त्याचा कधीच उल्लेख करत नाही.

English: He has a severe health problem, but he never mentions it to anyone.
Marathi: त्याला एक गंभीर आरोग्य समस्या आहे, परंतु तो कधीही कोणाकडेही त्याचा उल्लेख करत नाही.

‘Mention’ चे इतर अर्थ

mention not- उल्लेख नाही, असे म्हणू नका

mention not sir- उल्लेख करू नका सर, असे म्हणू नका सर

mention, not bro- असे म्हणू नका भाऊ, भाऊ असे म्हणू नका

always mentioned- नेहमी उल्लेख

don’t mention- उल्लेख करू नका

don’t mention that- याचा उल्लेख करू नका

don’t mention it- त्याचा उल्लेख करू नका

story mention- कथेचा उल्लेख

never mention- कधीही उल्लेख करू नका

never mention it- त्याचा कधीही उल्लेख करू नका

please mention- कृपया उल्लेख करा

please mention your name- कृपया तुमच्या नावाचा उल्लेख करा

below mentioned- खाली नमूद केलेले

no mention- नाही उल्लेख

no mention please- कृपया उल्लेख करू नका, कृपया उल्लेख नाही

pertinent to mention- उल्लेख करने योग्य

name mention- नावाचा उल्लेख

above mentioned- वर उल्लेख केल्याप्रमाणे

story mention- कथेचा उल्लेख

mention note- टीप नमूद करा

mention not dear- उल्लेख नहीं प्रिय

mentioned you in their story- त्यांच्या कथेत तुमचा उल्लेख केला

thank you mention not- उल्लेख नाही धन्यवाद

no mention madam- उल्लेख नाही मॅडम

honorable mention- आदरणीय उल्लेख

mentioned above- वर नमूद केलेले

know mention- उल्लेख माहित आहे

mentioned you in a comment- एका टिप्पणीमध्ये तुमचा उल्लेख केला

mention day- दिवसाचा उल्लेख करा

no mention sir- उल्लेख नाही सर

don’t mention it- त्याचा उल्लेख करू नका

‘Mention’ Synonyms-antonyms

‘Mention’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

introduce
indicate
state
say
bring up
raise
disclose
put forward
divulge
utter
recommend
announcement
indication
citation
reveal
reference
remark

‘Mention’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

ignore
ignorance
quiet
silence
disapproval
rejection

 

Leave a Comment