Rural meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Rural meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Rural’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Rural‘= ruar(a)l

Rural meaning in Czech

English: “Rural” refers to the countryside rather than the city.
Czech: “Rural (Venkov)” se vztahuje spíše k venkovu než k městu.

Rural- Czech meaning
venkov
pastorační
zemědělství
agrární

Rural-Example

English: Are you claiming rural reservations?
Czech: Žádáte o rezervaci venkova?

English: Extreme economic reforms are needed in the Indian rural sector.
Czech: V indickém venkovském sektoru jsou nutné rozsáhlé ekonomické reformy.

English: He hates to visit rural areas on rainy days.
Czech: Nerad navštěvuje venkovské oblasti za deštivých dnů.

English: Some rural areas are as developed as urban areas.
Czech: Některé venkovské oblasti jsou stejně rozvinuté jako městské.

English: Rural areas in India are still struggling to get medical facilities.
Czech: Venkovské oblasti v Indii se stále potýkají s nedostatkem zdravotnických zařízení.

English: Rural peoples are more honest than urban ones.
Czech: Lidé na venkově jsou poctivější než lidé ve městech.

English: Rural development has a direct connection with country development.
Czech: Rozvoj venkova přímo souvisí s rozvojem země.

English: He lives in a rural area.
Czech: Žije ve venkovské oblasti. / Žije na venkově. 

English: Rural areas fulfill the food needs of the urban sector.
Czech: Venkovské oblasti uspokojují potravinové potřeby městského sektoru.

English: Usually, rural people left their villages in search of employment.
Czech: Lidé z venkova obvykle opouštěli své vesnice při hledání zaměstnání.


Leave a Comment