Secular meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Secular meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Secular’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Secular’ चा उच्चार= सेक्युलर, सेक्यलर, सेक्युलअ

Secular meaning in Marathi

‘Secular’ म्हणजे धर्माशी काहीही संबंधित नसलेला.

1. कोणत्याही धार्मिक क्रियाकलाप किंवा आध्यात्मिक कार्यांशी संलग्न नसणे.

Secular- मराठी अर्थ
धर्मनिरपेक्ष
निधर्मी
ऐहिक
धार्मिक नसलेला
धर्माशी संबधित नसलेला 
जड गोष्टीसंबंधीचा

Secular-Example

‘Secular’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Secular’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: India is a secular country.
Marathi: भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.

English: He is a secular and liberal man.
Marathi: तो एक धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादी माणूस आहे.

English: Secular persons are not driven by any religious principles.
Marathi: धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक तत्त्वांनी प्रेरित होत नाहीत.

English: Secular predominates in developed western countries.
Marathi: विकसित पाश्चात्य देशांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे वर्चस्व आहे.

English: Most secular people turned to religion at their old age.
Marathi: बहुतेक धर्मनिरपेक्ष लोक म्हातारपणी धर्माकडे वळले.

English: In 1976 India has been stated a secular nation by the preamble of the constitution.
Marathi: 1976 मध्ये भारताला संविधानाच्या प्रस्तावनेद्वारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

English: His parents were secular but he is a religious person.
Marathi: त्याचे पालक धर्मनिरपेक्ष होते पण तो एक धार्मिक व्यक्ती आहे.

English: His religious inclinations bothered his secular family most.
Marathi: त्याच्या धार्मिक प्रवृत्तीमुळे त्याच्या धर्मनिरपेक्ष कुटुंबाला सर्वात जास्त त्रास झाला.

English: Secular music is music that has no connection with any religion of the world.
Marathi: धर्मनिरपेक्ष संगीत हे असे संगीत आहे ज्याचा जगातील कोणत्याही धर्माशी काहीही संबंध नाही.

English: There are many secular countries in the world.
Marathi: जगात अनेक धर्मनिरपेक्ष देश आहेत.

English: I think buddha was the very first secular person on the earth.
Marathi: मला वाटते की बुद्ध हे पृथ्वीवरील पहिले धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती होते.

‘Secular’ चे इतर अर्थ

secular state- धर्मनिरपेक्ष राज्य

secular society- धर्मनिरपेक्ष समाज

secular regime- धर्मनिरपेक्ष शासन

secular literature- धर्मनिरपेक्ष साहित्य

nonsecular- धर्मनिरपेक्ष नाही

pseudo-secular- छद्म धर्मनिरपेक्ष

secular Hindu- धर्मनिरपेक्ष हिंदू

secular outlook- धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण

secular liberal- धर्मनिरपेक्ष उदारमतवादी

secular trend- धर्मनिरपेक्ष कल

so-called secular- तथाकथित धर्मनिरपेक्ष

are you secular- तुम्ही धर्मनिरपेक्ष आहात का?

religious-secular- धार्मिक-धर्मनिरपेक्ष

secular country- धर्मनिरपेक्ष देश

secular outlook- धर्मनिरपेक्ष दृष्टीकोन

secular fabric- धर्मनिरपेक्ष कपड़ा

liberal and secular- उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्ष

secular education- धर्मनिरपेक्ष शिक्षण

secular Muslim- धर्मनिरपेक्ष मुसलमान

secular nation- धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र

anti-secular- धर्मनिरपेक्षता विरोधी

secular change- धर्मनिरपेक्ष बदल

secular progressive alliance- धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडी

secular humanism- धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद

Indian secular front- भारतीय धर्मनिरपेक्ष आघाडी

secular democracy- धर्मनिरपेक्ष लोकशाही

secular ruler- धर्मनिरपेक्ष शासक

secular saint- धर्मनिरपेक्ष संत

secular depiction- धर्मनिरपेक्ष चित्रण

secular ideology- धर्मनिरपेक्ष विचारधारा

secular largely- मुख्यत्वे धर्मनिरपेक्ष

completely secular- पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष

‘Secular’ Synonyms-antonyms

‘Secular’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

non-religious
laic
materialistic
worldly
earthly
unsacred
profane
temporal
lay

‘Secular’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

religious
sacred
holy
spiritual
godly

🎁 Secularism शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

 

Leave a Comment