Secularism meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Secularism meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Secularism’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Secularism’ चा उच्चार= सेक्यलरिज़म

Secularism meaning in Marathi

‘Secularism’ म्हणजे सरकारी प्रणाली, समाज आणि शिक्षण किंवा कोणत्याही सरकारी, नीम सरकारी प्रक्रियेत कोणत्याही विशिष्ट धर्माचा प्रभाव नसणे.

1. अशी व्यवस्था जिथे धर्माला नागरी बाबींमध्ये भाग घेण्याची परवानगी नाही.

2. धर्माच्या प्रभावापासून मुक्त समाज.

Secularism- मराठी अर्थ
धर्मनिरपेक्षता
पंथनिरपेक्षता
निधर्मीपणा
नास्तिकता

Secularism-Example

‘Secularism’ हे एक noun (संज्ञा, नाम) आहे.

‘Secularism’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Secularism shouldn’t be synonymous with atheism.
Marathi: धर्मनिरपेक्षतेला नास्तिकतेचे समानार्थी मानले जाऊ नये.

English: A theist thinks secularism is a useless idea.
Marathi: एक आस्तिक असा विचार करतो की धर्मनिरपेक्षता ही एक निरुपयोगी कल्पना आहे.

English: India is a secular country, and secularism is its soul.
Marathi: भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि धर्मनिरपेक्षता हा त्याचा आत्मा आहे.

English: Why are the debates on secularism in India?
Marathi: भारतात धर्मनिरपेक्षतेवर वादविवाद का होतात?

English: Secularism means no discrimination against anybody in the name of religion.
Marathi: धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्माच्या नावाखाली कोणाशी भेदभाव न करणे.

English: Secularism is meant for the freedom of practicing own religion and belief.
Marathi: धर्मनिरपेक्षता म्हणजे एखाद्याचा धर्म आणि श्रद्धा पाळण्याचे स्वातंत्र्य.

English: Secularism is different from atheism or humanism.
Marathi: धर्मनिरपेक्षता नास्तिकता किंवा मानवतावादापेक्षा वेगळी आहे.

English: Secularism is a modern phenomenon, but it has roots all across the world.
Marathi: धर्मनिरपेक्षता ही एक आधुनिक घटना आहे, परंतु त्याची मुळे जगभरात आहेत.

English: Secularism is oppressive to religious people.
Marathi: धर्मनिरपेक्षता धार्मिक लोकांसाठी जाचक आहे.

English: Secularism means the country is completely separate from any religious ideology.
Marathi: धर्मनिरपेक्षता म्हणजे देश कोणत्याही धार्मिक विचारधारेपासून पूर्णपणे वेगळा असणे.

‘Secularism’ चे इतर अर्थ

pseudo-secularism- छद्म धर्मनिरपेक्षता

understanding secularism- धर्मनिरपेक्षता समजून घेणे

Indian secularism- भारतीय धर्मनिरपेक्षता

secular- धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी

secular girl- धर्मनिरपेक्ष मुलगी

secularists- नास्तिक, फुटीरतावादी

secularism party- धर्मनिरपेक्षता पक्ष

secular state- धर्मनिरपेक्ष राज्य

secular person- धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती

‘Secularism’ Synonyms-antonyms

‘Secularism’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

atheism
godlessness
agnosticism
nonbelief

‘Secularism’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

creed
religion
faith
sect
dogma
theology

🎁 Secular शब्दाचा सोपा अर्थ मराठीत

Leave a Comment