Seldom meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Seldom meaning in Marathiया लेखात इंग्रजी शब्द ‘Seldom’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदहारणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Seldom’ चा उच्चार= सेलडम, से᠎ल्डम

Seldom meaning in Marathi

‘Seldom’ म्हणजे असे काही जे केव्हातरी क्वचितच घडते.

Seldom- मराठी अर्थ
क्वचित
क्वचितच
कधी कधी
कदाचित
केव्हातरीच

Seldom-Example

‘Seldom’ शब्द एक adverb (क्रियापद) आहे.

‘Seldom’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Now in the corona epidemic, children seldom get the chance to go out to play.
Marathi: आता कोरोना महामारीमध्ये मुलांना क्वचितच बाहेर खेळायला जाण्याची संधी मिळते.

English: I seldom went to my village for the last 6 years.
Marathi: मी गेली 6 वर्षे क्वचितच माझ्या गावी गेलो.

English: There is seldom snowfall in India except in Jammu and Kashmir.
Marathi: जम्मू -काश्मीर वगळता भारतात क्वचितच बर्फवृष्टी होते.

English: I seldom smoke a cigarette.
Marathi: मी क्वचितच सिगारेट ओढतो.

English: I seldom speak with my son about his study.
Marathi: मी माझ्या मुलाशी त्याच्या अभ्यासाबद्दल क्वचितच बोलतो.

English: I seldom ask my wife what is for dinner.
Marathi: मी माझ्या पत्नीला क्वचितच विचारतो की जेवायला काय आहे.

English: He seldom uses his bicycle.
Marathi: तो क्वचितच त्याची सायकल वापरतो.

English: We seldom use bad language in the office.
Marathi: आम्ही कार्यालयात क्वचितच वाईट भाषा वापरतो.

English: I had seldom seen anything like Tajmahal before.
Marathi: मी यापूर्वी क्वचितच ताजमहालसारखे काही पाहिले होते.

English: My parents have seldom been at home for the last two months.
Marathi: माझे पालक गेल्या दोन महिन्यांपासून क्वचितच घरी असतात.

English: An old seldom used bungalow collapsed last night in heavy rain.
Marathi: काल रात्री मुसळधार पावसात जुना क्वचित वापरलेला बंगला कोसळला.

English: I have seldom seen such a tall building in my village.
Marathi: मी माझ्या गावात इतकी उंच इमारत क्वचितच पाहिली आहे.

‘Seldom’ चे इतर अर्थ

seldom bite- क्वचितच चावणे

barking dogs seldom bite- भुंकणारे कुत्रे क्वचितच चावतात

seldom man- क्वचितच माणूस

seldom time- क्वचितच वेळ

seldom love- क्वचितच प्रेम

seldom post- क्वचितच पोस्ट

seldom person- क्वचितच व्यक्ती

seldom shop- क्वचितच दुकान

seldom if ever- क्वचितच जर कधी

seldom feel blue- क्वचितच निळे वाटते

seldom be dangerous- क्वचितच धोकादायक

seldom or ever- क्वचित किंवा कधीही

seldom make history- क्वचितच इतिहास घडवतात

seldom seen- क्वचितच पाहिले

seldomly- क्वचितच

seldom fatal- क्वचितच घातक

star seldom- क्वचितच तारा

very seldom- फार क्वचित

seldom drinkable- क्वचितच पिण्यायोग्य

seldom calm- क्वचितच शांत

social seldom- क्वचितच सामाजिक

seldom death- क्वचितच मृत्यू

seldom out- क्वचितच बाहेर

not seldom- क्वचितच नाही

seldom if ever- क्वचितच जर कधी

‘Seldom’ Synonyms-antonyms

‘Seldom’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

infrequently
rarely
scarcely
sporadically
hardly
hardly ever
not often
once in a while

‘Seldom’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

frequently
often

 

Leave a Comment