Stay blessed meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Stay blessed meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Stay blessed’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Stay blessed’= stei bles-id, stei blest

Stay blessed meaning in Czech

English: ‘Stay blessed’ means the act of wishing, that someone will get divine protection and he will enjoy a happy and prosperous life.
Czech: “Zůstat požehnaný” znamená přát si, aby se někomu dostalo božské ochrany a aby prožil šťastný a úspěšný život.

Stay blessed- Czech meaning
Zůstaňte požehnaní
Zůstaň požehnaný
Zůstaňte požehnaný
být šťastný
být prosperující
mít štěstí
být chráněn

Stay blessed-Example

English: Only the Almighty has the power to keep stay blessed all.
Czech: Pouze Všemohoucí má moc udržet požehnání pro všechny.

English: Stay blessed always with you.
Czech: Zůstaňte vždy s požehnáním.

English: Happy birthday and stay blessed always.
Czech: Všechno nejlepší k narozeninám a zůstaňte vždy požehnaní.

English: Happy anniversary to both of you, stay blessed.
Czech: Šťastné výročí vám oběma, zůstaňte požehnaní.

English: You stay blessed and healthy forever.
Czech: Zůstaňte požehnaní a zdraví navždy.

English: Stay blessed and make happy others too.
Czech: Zůstaňte požehnaní a udělejte šťastnými i ostatní.

English: I wish you stay blessed long life.
Czech: Přeji vám požehnaný dlouhý život.

English: How to stay blessed the entire day?
Czech: Jak zůstat požehnaný po celý den?

English: Congratulations on your success, stay always blessed.
Czech: Gratuluji vám k úspěchu, zůstaňte stále požehnaní.

English: Both of you stay blessed for life long.
Czech: Oba zůstanete požehnaní po celý život.

English: Do noble deeds and stay blessed.
Czech: Konejte ušlechtilé skutky a zůstaňte požehnaní.

English: Live long and stay blessed dear.
Czech: Žij dlouho a zůstaň požehnaný, drahý.

“Stay blessed” další významy

stay blessed always= vyjadřuje naději, že vás budou vždy provázet dobré věci.

stay blessed always be happy= vyjadřuje, že získáte božskou ochranu a šťastný život.

stay blessed together= Obvykle vyjadřuje, že manželský pár získá božskou ochranu a šťastný společný život.

stay blessed both= Vyjadřuje, že manželé získají božskou ochranu a šťastný společný život.

happy birthday stay blessed= Vyjadřuje šťastné narozeniny a božskou ochranu před zlem.

stay blessed forever= Vyjadřuje božskou ochranu a šťastný život navždy.

stay blessed and healthy= Vyjadřuje božskou ochranu a zdravý život

stay blessed lifelong= Vyjadřuje celoživotní božskou ochranu a štěstí.

I wish you stay blessed= Vyjadřuje přání, aby vás vždy provázely dobré věci.

stay blessed all= Vyjadřuje božskou ochranu a šťastný život pro všechny.

live long stay blessed= Vyjadřuje dlouhý život s božskou ochranou a štěstím.

 


Leave a Comment