Stay blessed meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Stay blessed meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Stay blessed’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Stay blessed’ चा उच्चार= स्टे ब्लेसिड, स्टे ब्लेस्ट

Stay blessed meaning in Marathi

‘Stay blessed’ म्हणजे एखाद्याचे भले व्हावे अशी इच्छा करने किंवा त्याला आनंदी होण्यासाठी आशीर्वाद देण्याची कृती.

Stay blessed- मराठी अर्थ
आनंदी राहा
सुखी राहा
धन्य राहा
समृद्ध राहा
भाग्यवान राहा
आशीर्वादीत राहा

Stay blessed-Example

‘Blessed’ हे एक adjective (विशेषण) आहे.

‘Stay blessed’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: Stay blessed always with you.
Marathi: आपल्या वर सदा कृपा रहावी |

English: Happy birthday and stay blessed always.
Marathi: वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि नेहमी आशीर्वादित रहा.

English: You stay blessed and healthy forever.
Marathi: आपण कायम आशीर्वादित आणि निरोगी रहा.

English: Stay blessed and make happy others too.
Marathi: सुखी रहा आणि इतरांना सुखी करा.

English: I wish you stay blessed long life.
Marathi: मी तुम्हाला दीर्घायुष्याची शुभेच्छा देतो.

English: Only the Almighty has the power to keep stay blessed all.
Marathi: सर्वांना समृद्ध ठेवण्याची शक्ती फक्त सर्वशक्तिमान मधे आहे.

English: How to stay blessed the entire day?
Marathi: दिवसभर आनंदी कसे राहायचे?

English: Congratulations on your success, stay always blessed.
Marathi: तुमच्या यशाबद्दल अभिनंदन, नेहमी आशीर्वादित रहा.

English: Both of you stay blessed for life long.
Marathi: तुम्ही दोघे आयुष्यभर आशीर्वादित राहा.

English: Do noble deeds and stay blessed.
Marathi: उदात्त कर्म करा आणि आशीर्वादित रहा.

‘Stay blessed’ चे इतर अर्थ

stay blessed always- नेहमी आशीर्वादित राहा

stay blessed always be happy- आशीर्वादित रहा नेहमी आनंदी राहा

stay blessed together- एकत्र आनंदी राहा

stay blessed both- दोघेही सुखी राहा

happy birthday stay blessed- वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आशीर्वादित राहा

stay blessed forever- कायम आशीर्वादित राहा

stay blessed and healthy- आशीर्वादित आणि निरोगी राहा

stay blessed and happy always- नेहमी आशीर्वादित आणि आनंदी राहा

stay blessed lifelong- आयुष्यभर भाग्यवान राहा

stay blessed ever- सदैव आशीर्वादित राहा

stay blessed and happy- धन्य आणि आनंदी राहा

I wish you stay blessed- में इच्छितो की तुम्ही सुखी राहा

stay blessed you- आपण आशीर्वादित राहा

stay blessed brother- भाऊ आशीर्वादित राहा

stay blessed all- सर्व आनंदी राहा

live long stay blessed- दीर्घायुष्य लाभो

life long stay blessed-आयुष्याभर भाग्यवान राहा

stay blessed both of you- तुमही दोघे भाग्यवान राहा

live long and stay blessed dear- खूप जगा आणी और सुखी राहा

‘Stay blessed’ Synonyms-antonyms

‘Stay blessed’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

stay happy
stay lucky
stay fortunate
stay privileged
stay joyful
stay blissful
stay glad

‘Stay blessed’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

stay cursed
stay unlucky
stay unhappy
stay unfortunate
stay troubled

 

Leave a Comment