Supposed to be meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत | Indian Dictionary

Supposed to be meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Supposed to be’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे.

Supposed to be’ चा उच्चार (pronunciation)= सपोज़्ड टू बी 

Supposed to be meaning in Marathi

जबाबदारी (obligation) किंवा वचनबद्धते (commitment) बाबत बोलण्यासाठी आपण ‘Supposed to be’ ही अभिव्यक्ती (expression) वापरतो. 

English: He is supposed to be out of town tomorrow for the exam.
Marathi: उद्या परीक्षेसाठी तो शहराबाहेर जाणार आहे. 

1. काहीतरी घडण्याची किंवा होण्याची अपेक्षा करणे किंवा आशा करणे.

English: You are supposed to be my future wife.
Marathi: तू माझी भावी बायको आहेस. / तू माझी भावी पत्नी असण्याची शक्यता आहे..

English: It is supposed to be raining all day.
Marathi:  दिवसभर पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याचे मानले जात आहे. / दिवसभर पाऊस पडेल असा अंदाज आहे. / दिवसभर पाऊस पडणार असल्याचे समजते.

2. ‘Supposed to be’ या अभिव्यक्तीचा (expression) वापर लोकांद्वारे सत्य समजल्या जाणार्‍या एखाद्या गोष्टीसाठी केला जाऊ शकतो. जसे:-

English: It’s supposed to be Sunday a day of rest.
Marathi: रविवार हा विश्रांतीचा दिवस मानला जातो. / रविवार हा विश्रांतीचा दिवस असावा.

English: The owl is supposed to be a bad omen in many tribes.
Marathi: अनेक जमातींमध्ये घुबड हा अशुभ मानला जातो. 

Supposed to be- मराठी अर्थ
असायला हवे
मानला जातो / मानले जाते
अपेक्षित आहे
शक्यता आहे
अंदाज आहे
असावी
असावेत

Supposed to be ची उदाहरणे (Examples)

English: Supposed to be raining tonight.
Marathi:  आज रात्री पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

English: Supposed to be raining in the morning.
Marathi: सकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

English: What time is it supposed to be raining today?
Marathi: आज किती वाजता पाऊस पडण्याची शक्यता आहे?

English: Supposed to be doing homework.
Marathi: गृहपाठ करत असावेत.

English: I am supposed to be doing my homework.
Marathi: मला माझा गृहपाठ करावा लागेल.

English: Not supposed to be doing that.
Marathi: असे करणे अपेक्षित नाही.

English: It is not supposed to be this way.
Marathi: हे असे व्हायला हवे असे नाही. / हे असे नसावे.

English: What is your heart rate supposed to be?
Marathi: तुमची हृदय गति किती असावी?

English: What is your blood pressure supposed to be?
Marathi: तुमचा रक्तदाब किती असावा?

English: What’s that supposed to be about that baby?
Marathi: त्या बाळाबद्दल असे काय असावे?

English: Where was the euro 2022 final supposed to be held?
Marathi: युरो 2022 ची अंतिम स्पर्धा कुठे होण्याची शक्यता होती?

English: What is your oxygen level supposed to be?
Marathi: तुमची ऑक्सिजन पातळी किती असावी?

English: What is supposed to be your heart rate?
Marathi: तुमची हृदय गति किती असावी?

English: I found love, where it wasn’t supposed to be.
Marathi: मला प्रेम तिथे मिळाले जिथे ते असायला नको होते.

English: Nobodies are supposed to be here.
Marathi: येथे कोणीही नसावे.

English: Supposed to be there?
Marathi: तिथे असायला हवे होते?

English: You are supposed to be there at this time.
Marathi: आपण यावेळी तेथे असणे अपेक्षित आहे.

English: Family is supposed to be there for you.
Marathi: कुटुंब तुमच्यासाठी तिथे असले पाहिजे. / कुटुंब तुमच्यासाठी तिथे असायला हवे.

English: Family is supposed to be there for your support.
Marathi: तुम्हाला आधार देण्यासाठी कुटुंब तिथे असले पाहिजे. / कुटुंब तुमच्या समर्थनासाठी तिथे असायला हवे.

English: Friends are supposed to be there for you.
Marathi: मित्र तुमच्यासाठी तिथे असायला हवेत. / तुमच्यासाठी मित्र तिथे असले पाहिजेत.

English: Supposed to be the chosen one.
Marathi: निवडलेला असावा असे मानले जाते. / निवडलेले मानले जाते.

English: Supposed to be the case without proof.
Marathi: पुराव्याशिवाय केस असावी असे मानले जाते.

English: How am I supposed to be your ray of light?
Marathi: मी तुझा प्रकाशकिरण कसा होऊ शकतो? 

English: Are you supposed to be sore after every workout?
Marathi: प्रत्येक कसरतीनंतर तुम्हाला दुखत असेल असे वाटते का?

English: You are supposed to be my lab partner.
Marathi: तुला माझे प्रयोगशाळा भागीदार मानले जाते. / तुम्ही माझे लॅब पार्टनर असावेत. 

English: You were supposed to be different.
Marathi: तुम्ही वेगळे असायला हवे होते. / तुम्ही वेगळे व्हायला हवे होते.

English: Supposed to be in love.
Marathi: प्रेमात असावे असे मानले जाते. / प्रेमात असल्याचे मानले जाते.

English: What are babies supposed to be doing at 3 months?
Marathi: 3 महिन्यांच्या मुलांनी काय केले पाहिजे? / 3 महिन्यांच्या मुलांनी काय करावे असे मानले जाते? 

English: What am I supposed to be doing with my life?
Marathi: मी माझ्या आयुष्यात काय करणार आहे?

English: You are supposed to be my friend.
Marathi: तू माझा मित्र असायला हवा. / तुला माझे मित्र मानले जाते.

English: You are supposed to be my dream girl.
Marathi: तू माझी ड्रीम गर्ल (स्वप्नातील राजकुमारी) असायला हवी.

English: What is supposed to be my weight?
Marathi: माझे वजन काय असावे? / माझे वजन किती असावे?

English: They were supposed to be vaccinated.
Marathi: त्यांना लसीकरण करायला हवे होते. / त्यांना लसीकरण करायचे होते.

English: They are supposed to be out of bed.
Marathi: ते अंथरुणाबाहेर असावेत. / ते अंथरुणाबाहेर असले पाहिजेत.

English: They were supposed to be just headaches.
Marathi: त्यांना नुसतीच डोकेदुखी व्हायला हवी होती.

English: They were supposed to be ready.
Marathi: ते तयार व्हायला हवे होते. / ते तयार असायला हवे होते.

English: They are not supposed to be here.
Marathi: ते येथे नसावेत.

English: Nobody is supposed to be here.
Marathi: येथे कोणीही नसावे.

English: Supposed to be friends forever.
Marathi: कायमचे मित्र असावेत. / कायमचे मित्र मानले जातात.

English: Supposed to be for hire.
Marathi: भाड्याने असावे असे मानले जाते. / भाड्याने देणे अपेक्षित आहे.

English: Supposed to be expected to do something.
Marathi: काहीतरी करणे अपेक्षित आहे.

Supposed to be meaning in Marathi

 

Leave a Comment