Till meaning in Czech | Jednoduché vysvětlení | Dictionary


Till meaning in Czech: Tento článek vysvětluje význam slova ‘Till’ v angličtině a češtině s příklady.

Výslovnost slova ‘Till’= til

Till meaning in Czech

Slovo “Till” má více než jeden význam. 

1. English: The word ‘Till’ is used to denote up to a certain time of a specified event.
Czech: Slovo “do” se používá pro označení doby do určité události.

▪ For example (Například):-

English: Till this time, I have never met her.
Czech: Do této chvíle jsem se s ní nikdy nesetkal.

2. English: A box or safe for keeping money in a commercial place. Which can be easily moved from one place to another.
Czech: Schránka nebo trezor pro úschovu peněz na obchodním místě. Který lze snadno přemístit z jednoho místa na druhé.

3. English: A drawer for keeping money, a cash book, or a cash register.
Czech: Zásuvka na peníze, pokladní kniha nebo pokladna.

4. English: To cultivate or to plow or to work for the preparation of crops.
Czech: Obdělávat, orat nebo pracovat na přípravě plodin.

Till-Examples

English: Till then takes care of yourself.
Czech: Do té doby na sebe dávejte pozor.

English: Till the end of my life.
Czech: Až do konce života.

English: Till when are you here?
Czech: Až Do kdy jsi tady?

English: Till what time do you work?
Czech: Až Do kolika hodin pracujete?

English: The accountant has to work till nine o’clock tonight.
Czech: Účetní musí dnes večer pracovat do devíti hodin.

English: You won’t win till you try.
Czech: Dokud to nezkusíte, nevyhrajete.

English: She shopped till no money was left in her purse.
Czech: Nakupovala, dokud jí v peněžence nezbyly peníze.

English: Farmers tilling the soil from early morning.
Czech: Zemědělci obdělávají půdu od časného rána.

English: Dancer practiced till felt tired.
Czech: Tanečník cvičil, dokud se necítil unavený.

English: There were valuable things in the till.
Czech: V trezoru byly cennosti.

English: He stopped tilling because of the rain.
Czech: Kvůli dešti přestal orat.

English: He counted shop customers’ payments in the till.
Czech: V pokladně počítal platby zákazníků obchodu.

English: He checked the till for customers’ payment.
Czech: Zkontroloval pokladnu, zda zákazníci platí.

English: Someone theft money from till.
Czech: Někdo ukradl peníze z pokladny.


Leave a Comment